Uraohjausta työpaikalla -hanke

Ajankohta 3.8.2020–31.12.2022
Alue Uusimaa
Kohderyhmä Pk-yritykset
Toteuttajat Päätoteuttaja Työväen Sivistysliitto TSL, osatoteuttajat Careeria ja Tampereen ammattikorkeakoulu
TSL:n vastuuhenkilö Hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru
 
Yhteistyökumppanit
 
SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM,
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto

 

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa työstettiin pk-yrityksille keinoja ennakoida muutoksia, tunnistaa muuttuvia osaamistarpeita ja pitää työntekijöiden osaaminen ajan tasalla. Hanke järjesti ennakointifoorumeja, webinaareja, seminaareja ja ennakointityöpajoja. Lisäksi hanke tarjosi yhteistyöyrityksille mahdollisuuden tehdä henkilöstön osaamiskartoituksen ja osaamisen kehittämissuunnitelman.

Hankkeessa myös koulutettiin työuraohjaajajia. Työuraohjaajakoulutus oli suunnattu työpaikalla jo työskentelevälle henkilölle, erityisesti esim. työpaikkaohjaajille, hr-asiantuntijoille tai luottamushenkilöille. Työuraohjaajan tarkoituksena on ylläpitää jatkuvaa osaamisen kehittämistä työpaikalla hyödyntämällä osaamiskartoitusta, tunnistamalla osaamispotentiaalia ja tukemalla osaamisen päivittämistä.
 

Hankkeessa tuotetut oppaat

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa tuotettiin Henkilöstön osaamistarpeiden ennakointi yrityksessä – Opas ohjaajille ja Työuraohjaajankoulutus: Kouluttajan opas. Oppaiden tavoitteena on tarjota yrityksille konkreettisia välineitä osaamisen kehittämiseen ja ohjaukseen. Oppaiden avulla voidaan tukea ja rohkaista työntekijöitä päivittämään omaa osaamistaan, täydentämään ammattitaitoaan työnkuvansa ja työtehtäviensä muuttuessa.

Materiaaleja matkan varrelta

Lue lisää hankkesta Aikamerkin jutuista

 

Trendit ja tulevat osaamistarpeet
Ote esityksestä Työelämä muuttuu – entä osaaminen? johtava asiantuntija Milma Arola, Sitra
Uraohjausta työpaikalla -hankkeen Ennakointifoorumi 4.11.2020.
 

Elinikäinen oppiminen ja työelämä
Ote esityksestä Työelämä muuttuu – entä osaaminen?,  johtava asiantuntija Milma Arola, Sitra
Uraohjausta työpaikalla -hankkeen Ennakointifoorumi 4.11.2020.