Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa työstettiin pk-yrityksille keinoja ennakoida muutoksia, tunnistaa muuttuvia osaamistarpeita ja pitää työntekijöiden osaaminen ajan tasalla.

Hankkeen toiminta kohdistui pk-yrityksiin Uudellamaalla. Erityisesti tavoiteltiin yrityksiä, joissa oli käynnissä tai tulossa muutoksia tai joissa haluttiin valmistautua tuleviin muutoksiin. Syyt muutoksiin ja muutostarpeet saivat olla erilaisia:

  • työn murrokseen eli työn tekemiseen liittyvät muutokset
  • yrityksen toimialaan tai toimintaympäristöön liittyvät muutokset
  • yrityksen sisäiset muutokset
 

Kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa tekivät Careeria ja Tampereen ammattikorkeakoulu, hanketta luotsasi TSL.

– Osaamisen kehittäminen ei sinänsä ole uusi asia. Yritykset ovat aina pyrkineet ennakoimaan omaa alaansa. Hankkeemme pyrkii kuitenkin tuomaan suunnitelmallisen tavan toimia, jossa koulutuksen tarjoaja, työnantaja ja henkilöstö tekevät tiivistä yhteistyötä, totesi hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru.

Seuraa hankkeen toimintaa ja osallistu keskusteluun Facebookissa
www.facebook.com/uraohjaustatyopaikalla
#uraohjaustatyopaikalla #osaaminenajantasalle
 


Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, TSL
Ilkka.vuorikuru@tsl.fi, puh. 040 457 0734

Kaksivuotinen Uraohjausta työpaikalla -hanke päättyi 31.12.2022 ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.