Avoimet koulutukset

Member recruitment and activation (Online course)

Time: 10.9.2024 klo 9.30–11.00
Location: Training will be held in Teams.
Registration: Register for the training using the online form.

During the training member recruitment in non-governmental organisations is discussed particularly to interest co-workers who are not familiar with the basics of workers rights and duties. 

Training is directed to anyone interested in membership recruitment. Trainer: Kirsi Mäki. Training costs 20 € / participant.

Learning goals
Participants can introduce organisations activities in an inspiring way.
Participants know how to invite potential members to participate and offer membership. 

 

Järjestöt planeettaa pelastamassa -työpajapäivä

Aika: 14.9.2024 klo 10.00–16.00
Paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella

Kurssilla tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri aloilla. Erityisesti kiinnitetään huomiota keinoihin, joilla järjestötoiminnassa voidaan sopeutua ilmastonmuutoksen sekä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita kanavoidaan toivon vahvistamiseen ja toimintaan. Kurssi antaa uutta intoa ja merkitystä järjestötoiminnalle. 
 
Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa kuvata miten järjestötoiminnalla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen.
Osallistuja osaa kuvata miten järjestötoiminnalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.
Osallistuja osaa kanavoida järjestötoiminnan keinoin ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita toivoon ja toimintaan.

Kurssin hinta on 135€ / osallistuja. Hinta pitää sisällään opetuksen ja tarjoilut kurssipäivän aikana.
Kurssikustannuksiin ja mahdollisiin matkakustannuksiin voit kysyä avustusta liitostasi tai paikallisosastostasi.

 

Yhdistys kouluttaa! -verkkokoulutus

Aika: 8.10.2024 klo 17.30–19.00
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella.

Kurssilla käydään läpi esimerkkiä jäsenten kyselystä, jossa kartoitetaan osaamista ja koulutustarpeita. Lisäksi kurssilla tutustutaan koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen. 

Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen ja yhdistysten puheenjohtajille ja opintotoiminnasta vastaaville toimihenkilöille sekä aluetoimitsijoille. Kouluttajina toimivat Inari Juntumaa ja Kirsi Mäki. Koulutus maksaa 20 e / osallistuja.

Osaamistavoitteet
Osallistujat osaavat kartoittaa jäsenten osaamista ja koulutustarpeita
Osallistujat osaavat suunnitella koulutusta

 

Häirintäyhdyshenkilö ja turvallinen tila -verkkokoulutus

Aika: 5.11.2024 klo 9.30–11.00
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella.

Koulutuksessa käsitellään häirintää ja epäasiallista toimintaa tilaisuuksissa, turvallisen tilan periaatteita ja yhdenvertaisuutta sekä niiden huomioimista tilaisuuksien järjestämisessä sekä toimintatapoja häirintätilanteissa. Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat toimia tilaisuuksien häirintäyhdyshenkilöinä sekä läpikäydä siihen liittyviä ohjeistuksia tilaisuuksissa. 

Koulutus on suunnattu kaikille tilaisuuksien järjestämisen parissa toimiville. Kouluttajana toimii Inari Juntumaa. Koulutus maksaa 20 € / osallistuja. 

Osaamistavoitteet
Osallistujat osaavat keskusteluttaa turvallisen tilan periaatteista.
Osallistujat osaavat tunnistaa häirintätilanteet.
Osallistujat osaavat tukea häirintätilanteen osallisia. 

 

Vapaaehtoisjohtaminen -työpajapäivä

Aika: 9.11.2024 klo 10.00-–16.00
Paikka: Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, joka haluavat olla kehittämässä yhdistyksestään innostavaa ja vaikuttavaa yhdistystä.

Vapaaehtoiset ovat järjestön aarre ja voimavara, imagon säteilevä lisä, uskottava elementti. Järjestöosaajat-kokonaisuuteen kuuluvissa työpajakoulutuksissa tutustutaan vapaaehtoisten johtamiseen, jotta vapaaehtoiset viihtyvät toiminnassa ja saavat järjestön kukoistamaan. Osallistujamäärästä riippuen päivässä on useita rinnakkaisia työpajoja, joista osallistujat voivat valita tarpeellisimmat.

Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa tunnistaa vapaaehtoistoimijat erilaisine osaamisineen ja kiinnostuksineen.
Osallistuja osaa motivoida ja huomioida vapaaehtoisia.
Osallistuja osaa hahmottaa yhdistyksen tarkoituksen ja valita niitä edistävät toimenpiteet.

Kurssin hinta on 135€ / osallistuja. Hinta pitää sisällään opetuksen ja ruokailut kurssipäivän aikana.
Kurssikustannuksiin ja mahdollisiin matkakustannuksiin voit kysyä avustusta liitostasi tai paikallisosastostasi.

Koulutus on kaikille avoin, mutta kohdennettu erityisesti TSL:n jäsenjärjestöjen jäsenille.