Avoimet koulutukset

 

Häirintä ja vaaratilanteet koulutustapahtumissa

Aika: 28.8. klo 9.30–11.30
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen verkkolomakkeella.

Koulutuksessa perehdytään häirinnän ja vaaratilanteiden tunnistamiseen sekä tarvittaviin toimenpiteisiin. Opit huomioimaan turvallisuuden kurssijärjestelyissä ja kurssitilanteessa. Lisäksi tiedät, kuinka toimia, jos häirintä- tai syrjintätilanteita esiintyy.

Maksuton koulutus on suunnattu kaikille kurssien kanssa toimiville. Kouluttaja Katri Söder.

Osaamistavoitteet
Osallistuja tunnistaa häirinnän ja syrjinnän.
Osallistuja tietää, kuinka häirintään ja syrjintään tulee puuttua.

 

Saavutettavuus yhdistyksen digipalveluissa ja viestinnässä

Aika: Koulutus siirtyy syksylle.
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen avataan pian.

Koulutuksessa perehdytään saavutettavuuden perusteisiin yhdistyksen digipalvelujen näkökulmasta. Opit huomioimaan saavutettavuuden verkkosivujen eri elementeissä ja tuottamaan saavutettavaa sisältöä.

Maksuton koulutus on suunnattu järjestöjen ja yhdistysten viestijöille, verkkosivujen tekijöille ja päivittäjille sekä koulutusten ja tapahtumien markkinoijille. Kouluttajat Minna Virolainen ja Leeamaria Välitalo.

Osaamistavoitteet
Osallistuja hahmottaa, miten erilaiset erityistarpeet vaikuttavat saavutettavuuteen.
Osallistuja osaa huomioida saavutettavuuteen liittyviä tekijöitä digipalvelujen suunnittelussa.
Osallistuja osaa tuottaa saavutettavaa sisältöä eri digipalveluihin.

Koulutuksen ohjelma

 • Lyhyt johdatus saavutettavuuteen ja sen huomioimiseen
  Mitä yhdistyksen pitää tietää saavutettavuudesta ja saavutettavuusvaatimuksista. Erilaiset toimintarajoitteet ja miten ne vaikuttavat saavutettavuuteen.
 • Saavutettavuus digitaalisissa palveluissa käytännön esimerkein
  Saavutettavuuden huomioiminen digitaalisten palvelujen, kuten verkkosivujen ja uutiskirjeiden sisällöissä: rakenne, värit, teksti. linkit, kuvat, videot, verkkolomakkeet.
 • Saavutettavat tiedostot, saavutettavuus somessa sekä saavutettavuusseloste
  Tiedostoina jaettavien dokumenttien saavutettavuus (Word, PowerPoint, Adobe PDF). Sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, Twitter). Yhdistyksen verkkosivujen saavutettavuusseloste.
 • Mitä on saavutettava kieli eli selkokieli
  Tekstin selkokielistäminen eli muuttaminen yksinkertaisemmaksi rakenteeltaan, sisällöltään ja sanastoltaan. Mitä viestinnässä ja markkinoinnissa kannattaa ottaa huomioon, kun halutaan tavoittaa esim. suomen kieltä vasta opiskelevia.