Avoimet koulutukset

 

Kriittinen lukutaito -verkkokoulutus

Aika: 28.2.2024 klo 9.30–11.00
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen verkkolomakkeella.

Koulutuksessa käsitellään kriittisen lukutaidon kokonaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa. Koulutuksessa käsitellään tietoturvaa, lähdekritiikkiä myös tekoäly ja kuvahaut huomioiden sekä rakentavaa vuorovaikutusta ja argumentaatiota sivuten. Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat toimia kriittisesti eri tietolähteitä hyödyntäen sekä asiallisen argumentaation tunnistaen.

TSL:n nettisivuille tulee vuonna 2024 kriittisen lukutaidon koulutuspaketti vapaasti hyödynnettäväksi.

Koulutus on suunnattu kaikille kriittisestä lukutaidosta kiinnostuneille sekä koulutuksen parissa toimiville. Koulutus maksaa 20 € / osallistuja. Kouluttajana toimii Inari Juntumaa

Osaamistavoitteet
Osallistujat osaavat kuvata kriittisen lukutaidon.
Osallistujat osaavat lukea mediaa kriittisesti.
Osallistujat osaavat argumentoida rakentavasti.

 

Ryhmäyttäminen-verkkokoulutus

Aika: 23.4.2024  klo 9.30–11.00
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen verkkolomakkeella.  

Koulutuksessa tutustutaan useaan tapaan ryhmäyttää opiskelijajoukko kurssin aluksi. Ryhmäyttämisen myötä osallistujat kokevat olonsa turvalliseksi ja aiemman osaamisen jakaminen helpottuu sekä oppiminen tehostuu. Ryhmäyttämisen myötä syntyy luottamuksen ilmapiiri. 

Koulutus on suunnattu erityisesti koulutuksen parissa toimiville ja koulutuksia suunnitteleville ja toteuttaville sekä varsinkin erilaisia ryhmiä ohjaaville. Koulutus maksaa 20 € / osallistuja. 

Koulutus pohjautuu Ohjaustoiminnan oppaaseen, joka julkaistaan 16.4.2024 ja löytyy verkkosivuilta sen jälkeen. 

Osaamistavoitteet
Osallistuja ymmärtää ryhmäyttämisen tärkeyden kurssin onnistumiselle.
Osallistujaa osaa suunnitella kurssille sopivan tavan ryhmäytyä.
Osallistuja osaa johtaa osallistujat ryhmäyttämisprosessin läpi kurssilla. 

 

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaus työpaikalla -verkkokoulutus

Aika: 7.5.2024 klo 9.30–11.00
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen verkkolomakkeella.  

Koulutuksessa tarkastellaan sitä, miten jokainen työntekijä voi auttaa erityistä tukea tarvitsevia uuden työn alussa. Koulutus antaa sinulle ajattelun ja toiminnan eväitä erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen ja ohjaamiseen työpaikalla.  

Koulutus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kouluttajat ovat Niina Sahlberg ja Marja Koskela. Koulutus maksaa 20 € / osallistuja. 

Koulutus pohjautuu Ohjaustoiminnan oppaaseen, joka julkaistaan 16.4.2024 ja löytyy verkkosivuilta sen jälkeen. 

Osaamistavoitteet
Osallistuja saa tietoa siitä, millaisia asioita kannattaa huomioida erityistä tukea tarvitsevien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
Osallistuja asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen erityistä tukea tarvitsevien kanssa.  

 

Member recruitment and activation (Online course)

Time: 10.9.2024 klo 9.30–11.00
Location: Training will be held in Teams.
Registration: Register for the training using the online form.

During the training member recruitment in non-governmental organisations is discussed particularly to interest co-workers who are not familiar with the basics of workers rights and duties. 

Training is directed to anyone interested in membership recruitment. Trainer: Kirsi Mäki. Training costs 20 € / participant.

Learning goals
Participants can introduce organisations activities in an inspiring way.
Participants know how to invite potential members to participate and offer membership. 

 

Järjestöt planeettaa pelastamassa -työpajapäivä

Aika: 14.9.2024 klo 10.00-16.00
Paikka: Helsinki
Ilmoittautuminen: aukeaa keväällä 2024.

Kurssilla tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri aloilla. Erityisesti kiinnitetään huomiota keinoihin, joilla järjestötoiminnassa voidaan sopeutua ilmastonmuutoksen sekä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita kanavoidaan toivon vahvistamiseen ja toimintaan. Kurssi antaa uutta intoa ja merkitystä järjestötoiminnalle. 
 
Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa kuvata miten järjestötoiminnalla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen.
Osallistuja osaa kuvata miten järjestötoiminnalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.
Osallistuja osaa kanavoida järjestötoiminnan keinoin ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita toivoon ja toimintaan.

Kurssin hinta on 135€ / osallistuja. Hinta pitää sisällään opetuksen ja tarjoilut kurssipäivän aikana.
Kurssikustannuksiin ja mahdollisiin matkakustannuksiin voit kysyä avustusta liitostasi tai paikallisosastostasi.

 

Häirintäyhdyshenkilö ja turvallinen tila -verkkokoulutus

Aika: 5.11.2024 klo 9.30–11.00
Paikka: Koulutus pidetään Teamsissa
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen verkkolomakkeella.

Koulutuksessa käsitellään häirintää ja epäasiallista toimintaa tilaisuuksissa, turvallisen tilan periaatteita ja yhdenvertaisuutta sekä niiden huomioimista tilaisuuksien järjestämisessä sekä toimintatapoja häirintätilanteissa. Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat toimia tilaisuuksien häirintäyhdyshenkilöinä sekä läpikäydä siihen liittyviä ohjeistuksia tilaisuuksissa. 

Koulutus on suunnattu kaikille tilaisuuksien järjestämisen parissa toimiville. Kouluttajana toimii Inari Juntumaa. Koulutus maksaa 20 € / osallistuja. 

Osaamistavoitteet
Osallistujat osaavat keskusteluttaa turvallisen tilan periaatteista.
Osallistujat osaavat tunnistaa häirintätilanteet.
Osallistujat osaavat tukea häirintätilanteen osallisia. 

 

Vapaaehtoisjohtaminen -työpajapäivä

Aika: 9.11.2024 klo 10.00-16.00
Paikka: Helsinki
Ilmoittautuminen: aukeaa keväällä 2024.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, joka haluavat olla kehittämässä yhdistyksestään innostavaa ja vaikuttavaa yhdistystä.

Vapaaehtoiset ovat järjestön aarre ja voimavara, imagon säteilevä lisä, uskottava elementti. Järjestöosaajat-kokonaisuuteen kuuluvissa työpajakoulutuksissa tutustutaan vapaaehtoisten johtamiseen, jotta vapaaehtoiset viihtyvät toiminnassa ja saavat järjestön kukoistamaan. Osallistujamäärästä riippuen päivässä on useita rinnakkaisia työpajoja, joista osallistujat voivat valita tarpeellisimmat.

Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa tunnistaa vapaaehtoistoimijat erilaisine osaamisineen ja kiinnostuksineen.
Osallistuja osaa motivoida ja huomioida vapaaehtoisia.
Osallistuja osaa hahmottaa yhdistyksen tarkoituksen ja valita niitä edistävät toimenpiteet.

Kurssin hinta on 135€ / osallistuja. Hinta pitää sisällään opetuksen ja ruokailut kurssipäivän aikana.
Kurssikustannuksiin ja mahdollisiin matkakustannuksiin voit kysyä avustusta liitostasi tai paikallisosastostasi.

Koulutus on kaikille avoin, mutta kohdennettu erityisesti TSL:n jäsenjärjestöjen jäsenille.