Koski-tietovaranto eli Oma opinpolku

Koski-tietovaranto on Opetushallituksen ylläpitämä kansallinen opintosuoritusten rekisteri. Koskessa on valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto- ja suoritustietoja. Omia tietojaan jokainen pääse katsomaan Oma opintopolku -palvelusta.

Syksystä 2021 Koski-tietovarantoon on voitu viedä myös vapaan sivistystyön opintosuorituksia. Vapaan sivistystyön puolella oppilaitos päättää itse, mistä koulutuksista merkinnän voi saada ja merkintä tehdään vain osallistujan suostumuksella.
 

Mitä hyötyä Koski-merkinnästä on?

 • Koskessa tieto käymistäsi kursseista ja niissä kertyneestä osaamisestasi on koottuna yhteen paikkaan ja säilyy aina tallessa.
 • Koskeen merkittävät kurssit on opintopisteytetty, osaaminen on kuvattu ja arvioitu. Opintopisteytetty ja arvioitu virallinen merkintä mahdollistaa suorituksen hyväksiluvun toiseen oppilaitokseen paremmin kuin pelkkä osallistumistodistus.
 • Koski-merkintää voi hyödyntää työnhaussa ja kehityskeskustelussa.
   

Miten kurssista saa merkinnän Koskeen?

Koski-merkinnän voi saada allekirjoittamalla suostumuslomakkeen kyseisen koulutuksen alkaessa. Koski-merkintää ei ole mahdollista pyytää tai tehdä jälkikäteen.

Kouluttaja arvioi osaamisesi kurssilla ja tiedot toimitetaan opintokeskukselle, joka kirjaa suorituksesi Koskeen ja tallentaa suostumuslomakkeesi.

Jos haluat poistaa jonkin kurssitiedon omista Koski-tiedoistasi, peru suostumuksesi ilmoittamalla siitä Opetushallitukselle Oman opintopolun kautta. Merkintä poistetaan, mikäli sitä ei ole käytetty esim. hyväksilukuun toisessa oppilaitoksessa.
 

Koski-tietovarantoon tallennetaan seuraavat tiedot

 • koulutuksen nimi ja laajuus
 • koulutuksen päättymispäivä
 • osaamisen arviointi

Osallistujan tietoihin kirjataan nimen lisäksi myös henkilötunnus.
 

Kuka näkee Koskessa olevat tiedot?

 • rekisterin ylläpitäjä eli Opetushallitus
 • merkinnän tehnyt oppilaitos
 • tietyt viranomaiset voivat pyytää oppilaitoksilta sellaisia tietoja, jotka oppilaitokset olisivat muutenkin velvollisia antamaan

Muuten sinä päätät, ketkä näkevät tietosi. Jos haluat esimerkiksi hyödyntää kurssimerkintöjä työnhaussa, voit itse päättää, mitkä kurssimerkinnät haluat näyttää ja mitä et.
 

Osaamisen arviointi

 • Osaamisen arviointi perustuu aina kurssille asetettuihin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kouluttaja käy nämä asiat yhdessä osallistujien kanssa läpi. 
 • Arviointi on osa oppimista ja tapahtuu pääosin kurssin yhteydessä.
 • Jos olet tyytymätön osaamisesi arviointiin, voit valittaa siitä oppilaitoksen rehtorille (katri.soder@tsl.fi) kahden kuukauden kuluessa.