Osallisuuden ja työelämän perustaidot -koulutushanke

Taitavana työelämään -kurssit ovat osa Osallisuuden ja työelämän perustaidot -koulutushanketta. Hankkeen tavoitteena on osallistujien koulutukseen pääseminen ja työllistyminen. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan osallistujien perustaitoja ja suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa yksilöllistä jatkopolkua. Osallistujat saavat opiskeluunsa vahvaa tukea sekä yksilöllisesti että ryhmässä.  

Vuoden 2024 aikana osallistujille tarjotaan 12 perustaitoja vahvistavaa kurssia. Kurssit ovat ilmaisia. Jokaisesta kurssista voi saada yhden opintopisteen. Kursseja voi opiskella lähi- ja/tai etätoteutuksena sekä itsenäisesti verkossa. Lähiopetukset järjestetään vuonna 2024 keväällä Helsingissä ja syksyllä Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Kursseja tarjotaan työttömille ja työvoiman ulkopuolella oleville ihmisille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan. Samoin maahanmuuttaneet** ovat erityisen tervetulleita opiskelemaan kursseille. Kursseille voivat osallistua myös työssäkäyvät, jotka hyötyvät perustaitokoulutuksesta.

**Suomen kielen kurssit (A1.3 ja A2) on tarkoitettu vain kotoutumisajan ylittäneille tai muille henkilöille, joilla ei ole voimassa olevaa kotoutumissuunnitelmaa.

Kursseilla opiskelu on sivutoimista. Kursseilla osallistuminen ei estä osallistujaa tekemästä ja hakemasta kokoaikatyötä. Opetusta yhtä kurssia kohden on 2–7 oppituntia viikossa.

Koulutushanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.