Arvosta osaamista – Maahan muuttaneiden naisten työllistymisen esteiden poistaminen

Kaikilla on osaamista. Aina sitä ei vain osata nähdä.  
Arvosta osaamista -hankkeessa tunnistetaan ja vahvistetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttaneiden naisten osaamista ja edistetään heidän osallistumistaan työelämään. 

Erityistä haavoittuvuutta lisäävät muun muassa vähäinen/puuttuva koulutus tai työkokemus, luku- ja kirjoitustaidottomuus sekä virallisten kotoutumispalvelujen ulkopuolelle jääminen. Hankkeessa madalletaan näihin kohderyhmiin kuuluvien, Euroopan ulkopuolelta muuttaneiden naisten työllistymisen esteitä ja luodaan uusia toimintamalleja työllistymisen avuksi. Hankkeen tuloksena naiset kokevat olevansa kyvykkäitä osallistujia ja toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Hankkeessa on kolme keskeistä toimintamuotoa. Siinä kehitetään menetelmiä ei-formaalin, arkisen osaamisen tunnistamiseksi digitaalisten osaamismerkkien avulla. Toiseksi siinä järjestetään perustaitotyöpajoja, joiden aiheina on digitaidot, matematiikka sekä työelämätietous. Jokaisessa pajassa on myös suomen kielen opetusta. Kolmanneksi hankkeeseen osallistuville naisille tarjotaan rinnalla kulkevaa työvalmentajan tukea matkalla kohti työtä ja opiskelua. 

Hanke toimii pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Siinä tehdään laajasti yhteistyötä kaupunkien, työllisyysalueiden, kolmannen sektorin, kotoutumiskoulutuspalveluja tarjoavien toimijoiden sekä työnantajien kanssa.

Hanke osallistuu myös aktiivisesti osaamisesta, sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytävään keskusteluun.  

Arvosta osaamista – Maahan muuttaneiden naisten työllistymisen esteiden poistaminen –hanke käynnistyi 1.3.2024 ja se kestää 31.8.2026 saakka. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Työväen Sivistysliitto sekä Kuntoutussäätiö. Järjestökumppaneina ovat mukana Nicehearts sekä Setlementti Tampere. 

Arvosta osaamista -hanke on EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) osarahoittama.


Lisätietoa hankkeesta antavat

Pinja Kuusenaho, Työväen Sivistysliitto
hankepäällikkö
pinja.kuusenaho@tsl.fi, 044 340 3566

Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö
projektikoordinaattori, erikoistutkija
sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi, 044 781 3141

Sarianne Sahervo, Kuntoutussäätiö
työvalmentaja, osaamismerkkiasiantuntija
sarianne.sahervo@kuntoutussaatio.fi, 044 781 3172

Pinja Kuusenaho, Sarianne Sahervo ja Sirkku Varjonen.
 

Euroopan unionin osarahoittama -tunnus.