Työnhakijan digitaidot

TSL toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjen ja paikallistoimijoiden, kuten ammattiosastojen, kanssa työttömille työhakijoille suunnattuja alueellisia lähikoulutuksia. Kurssilla on tavoitteena elvyttää ja vahvistaa digitaalisia perustaitoja, jotka auttavat työnhakua, työhön palaamista ja työssä selviytymistä.

Kursseilla opitaan esim. hallitsemaan omia tiedostoja pilvipalveluissa tietokoneella ja mobiililaitteilla, ymmärtämään tietoturvaan- ja suojaan liittyvät riskti ja suojautumaan niiltä, hyödyntämään sosiaalista mediaa työnhaussa, osallistumaan työhaastatteluun etänä, tai laatimaan työhakemus ja ansioluettelo. Samalla kurssin tavoitteena on löytää kullekin osallistujalle oma, hänelle sopiva polku työpaikkaan.

TSL toimittaa koulutukseen tarvittaessa laitteet, mutta halutessaan kurssilaiset voivat ottaa oman koneen mukaan.

Kiinnostuitko koulutuksen järjestämisestä?
Ota yhteyttä verkkolomakkeella: Digitaidot-koulutusten yhteydenottolomake
 

Esimerkkejä eri pituisista koulutuksista


1. Tietotekniikan perusteet

Kurssin pituus on 2 x 6 oppituntia (kahtena päivänä esim. klo 9.30 – 15.15)
Kurssin käytyään osallistuja

 • osaa muokata käyttämänsä pilvipalvelun asetuksia
 • osaa tallentaa tiedostot pilvipalveluun ja löytää ne uudelleen muokkaamista ja käyttämistä varten
 • osaa tallentaa tiedostot käyttötarkoituksen mukaisessa muodossa
 • ymmärtää omien tiedostojensa sijainnit (älypuhelin, pilvipalvelut, tietokone…) ja osaa työstää niitä eri laitteilla
 • osaa asentaa mobiililaitteeseen eri sovelluksia
 • osaa suojata työympäristönsä (tietoturva ja -suoja) ja ymmärtää verkkokäyttäytymiseen liittyvät riskit
 • osaa viestiä sähköpostilla ja lisätä viesteihin liitetiedostot
 • pystyy liittymään langattomaan verkkoon
   

 2. Sosiaalinen media ja erilaiset verkkopalvelut työnhaussa ja verkkohaastattelussa

Kurssin pituus on 2 x 6 oppituntia (kahtena päivänä esim. klo 9.30 – 15.15)
Kurssin käytyään osallistuja

 • osaa asentaa verkkokokoussovelluksen laitteelleen
 • osaa suojata työympäristönsä (tietoturva ja -suoja) ja ymmärtää verkkokäyttäytymiseen liittyvät riskit
 • pystyy liittymään langattomaan verkkoon
 • osaa liittyä kokoukseen (haastatteluun) sovelluksen tai selaimen avulla
 • osaa hallita laitteensa ääntä ja kuvaa sekä tietää, mitä esiintyessä kannattaa ottaa huomioon; kuva näkyy ja mitä kuvassa näkyy, sopiva valaistus, millainen tausta, ei taustahälyä
 • osaa keskustella keskustelupalstalla
 • osaa jakaa linkin tiedostoon
 • osaa liikkua eri ikkunoiden välillä verkkohaastattelun aikana
 • löytää erilaisia työnhakuun liittyviä verkkopalveluita ja osaa täyttää verkkolomakkeita
 • ymmärtää eri some-kanavien käyttötarkoitukset ja -mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
 • ymmärtää, missä kanavissa voi tuoda omaa osaamistaan esille ja miten työnantajat hakevat eri kanavista osaajia
 • osaa etsiä työtä myös somen kautta
   

3. Viiden päivän koulutuskokonaisuus

Viiden päivän mittainen koulutus; 4 oppituntia kerrallaan (esim. maanantaista perjantaihin klo 12.00 - 15.15.)

Kurssilla on tavoitteena elvyttää ja vahvistaa digitaalisia perustaitoja, jotka auttavat työnhakua, työhön palaamista ja työssä selviytymistä. Samalla kurssin tavoitteena on löytää kullekin osallistujalle oma, hänelle sopiva polku työpaikkaan. Kurssilla opitaan lisäksi työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen ja lähettäminen, sekä niihin vaadittavat tietotekniset taidot. Opitaan hyödyntämään sosiaalista mediaa työnhaussa ja löytämään tietoa työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista.

Päivä 1: Orientaatio ja osaamisen kartoitus
Kurssi alkaa ryhmän tarpeiden ja kokemusten kartoittamisella. Sen pohjalta muokataan yhdessä kurssi ryhmän tarpeita vastaavaksi. Päivä jatkuu osallistujien omien toiveiden, tarpeiden ja vahvuuksien kartoittamisella asiantuntijan johdolla. Kartoitusten jälkeen siirrytään tietoteknisiin perustaitoihin. Jokaiselle perustetaan päivän aikana oma sähköposti ja harjoitellaan sen peruskäyttöä.

Päivä 2: Tietotekniset perustaidot
Laaditaan työhakemuksen ja ansioluettelon pohja mallin mukaan Word-tiedostona sekä opetellaan muokkaamaan ja tallentamaan tekstiä. Samalla opitaan tekstin asettelua ja tekstinkäsittelyä. Harjoitellaan myös todistusten siirtämistä digitaaliseen muotoon esim. älypuhelimien avulla.

Päivä 3: Perustaitojen osaamisen syventäminen
Portfolio ja sen kasaaminen. Jatketaan ensimmäisenä päivänä laaditun mallityöhakemuksen ja ansioluettelon muokkaamista yhdessä, liitetään ansioluetteloon kuva. Syvennetään tietoteknisten perustaitojen osaamista, esimerkiksi viedään hakemus pdf-muotoon ja opetellaan lähettämään se liitetiedostona. Harjoitellaan myös laatimaan työhakemuksesta video älypuhelinta hyväksi käyttäen. Keskustellaan työhakemuksen ja ansioluettelon kohdentamisesta haettavaa työtehtävää ajatellen.

Päivä 4: Tiedonhaun perusteet
Opiskellaan tiedonhaun perusteet etsimällä avoimia työpaikkoja ja pohditaan kriittisesti löydettyä tietoa. Etsitään myös erilaisia kouluttautumisväyliä: osatutkinnot, ammattitutkinnot, oppisopimuskoulutus, omaehtoinen koulutus, erilaiset passit ja kortit työelämässä. Löydetään kevään ja syksyn hakuajat ja hakumenetelmät opintoihin, tietoa ammattitutkintostipendistä ja muita opintojen rahoituskanavia. Käydään läpi opintoluotsi ja ammatinvalintatestejä.

Päivä 5: Sosiaalinen media ja viestintä
Sähköinen työnhaku, videohakemuksen laatiminen, sosiaalinen media työnhaussa, verkostot ja alan työmarkkinatilanne eri alueilla. Piilotyöpaikkojen tiedostaminen ja kartoitus. Ammattibarometri: missä on kysyntää ja missä liikaa tarjontaa tietyille aloille. Hyödyllisiä sähköisiä osoitteita työnhakuun kotimaassa ja Skandinaviassa. Loppukeskustelut, yhteenveto ja todistusten jakaminen. Todistuksen toimittaminen työttömyyskassalle sähköisesti.
 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: