Ote työhön

Ajankohta 1.10.2017–31.12.2019
Alue Helsinki, Tampere
Kohderyhmä Pitkään pois työelämästä olleet maahanmuuttajataustaiset henkilöt, erityisesti matalasti koulutetut naiset
Toteuttajat


 

Päätoteuttaja Työväen Sivistysliitto
osatoteuttajat Helsingin Aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus,
Silta-Valmennus, Tampereen yliopisto

Yhteistyökumppanit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto

 

Ote työhön -hankkessa luotiin työelämäohjausmalli, jonka tarkoituksena on parantaa pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti matalasti koulutettujen naisten, työllistymisvalmiuksia.

Hankkeessa koulutettiin työelämäohjaajia, jotka ohjasivat vertaisryhmiä. Ryhmissä keskityttiin osallistujien työhön ja koulutukseen ohjaamiseen sekä heidän työelämätietojensa ja -taitojensa sekä suomen kielen oppimisen vahvistamiseen.

Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin työyhteisöille koulutuksia kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja suomen kielen oppimisen tukemisesta työpaikoilla.

Tuella tavoitteista totta -opas

Työelämäohjausmallin toteuttamisen tueksi hanke tuotti Tuella tavoitteista totta -oppaan. Opas tarjoaa ohjeita ja vinkkejä käytännössä testattujen toimintojen toteuttamiseen. Mallia voi toteuttaa joko kokonaisuutena tai soveltuvin osin, ja sen käyttöön ottaminen hyödyttää niin työyhteisöä, järjestöjä kuin oppilaitoksiakin.

Tuella tavoitteista totta -opas ja hankkeen materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja saatavilla TSL:n verkkosivujen materiaalipankissa.