SkillPlus – digitaalisia taitoja työntekijöille työn murrokseen

Ajankohta 1.4.2021-31.12.2022
Alue Koko Suomi
Kohderyhmä Digitaitojen kehittämistä tarvitsevat työntekijät
Toteuttajat Työväen Sivistysliitto TSL
TSL:n vastuuhenkilö Hankepäällikkö Kim Katainen
Yhteistyökumppanit
 
Yhteistyökumppanit Google, SAK, Teollisuusliitto, PAM,
Rakennusliitto, Kuljetusliitot, Saranen Consulting Oy
Rahoittaja Google.org

 

Työ ja arki ovat muuttuneet yhä digitaalisemmiksi ja automaattisemmiksi. TSL:n, Googlen, SAK:n ja ammattiliittojen yhdessä rakentama SkillPlus-koulutusohjelma tarjosi mahdollisuuden muun muassa älylaitteiden, pilvipalveluiden ja tietoturvan haltuun ottoon sekä viestinnän ja jatkuvan oppimisen taitojen vahvistamiseen. Maksuttomat SkillPlus-koulutukset suunnattiin erityisesti suorittavan työn tekijöille, joille tietokoneet ja älylaitteet ovat jo jonkin verran tuttuja, mutta digitaalisia taitoja on hyvä päästä vahvistamaan. 

Osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi SkillPlus-koulutuksia tarjottiin sekä omatoimisina verkkokursseina että etä- ja lähikoulutuksina. Etä- ja lähikoulutuksia järjestettiin räätälöitynä tietylle työpaikalle, kohdennetusti tietyn ammattiliiton jäsenille ja kaikille avoimina ryhminä. Omatoimisesti suoritettavat verkkoskurssit olivat kaikille avoimia.
 

SkillPlus-koulutusohjeman toteuttajatahot

SkillPlussassa olivat mukana työn murroksen keskeiset organisaatiot, kuten työnantajat, ammattiliitot ja koulutusorganisaatiot. Koulutusohjelmaa rahoitti Google.org. TSL vastasi koulutusohjelman toteutuksesta Suomessa, ja yhteistyökumppaneita ovat Google,  SAK, Teollisuusliitto, PAM, Rakennusliitto, Kuljetusliitot ja Saranen Consulting Oy.
 

Mitä rakennusmaalari Jenna Korvenpää ajattelee SkillPlus-koulutuksesta ja digitaalisuudesta osana työtehtäviä?

 

Materiaaleja matkan varrelta