TSL:n kansainväliset koulutukset

TSL toteuttaa kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia kansainvälisiä koulutuksia.

ABF Nordenin kanssa vuosittain järjestettävät Genèvekoulu ja Nordenskolan.

IFWEA:n kanssa vuosittain järjestettävä YGAP - Nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus.