Jäsenjärjestöt

TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut opintokeskus ja jäsenjärjestöjensä valtakunnallinen yhteenliittymä. Työväen Sivistysliitolla on 29 jäsenjärjestöä, jotka ovat SAK:laisia palkansaajajärjestöjä, työväenliikettä lähellä olevia sosiaali-, kulttuuri- ja liikunta-alan järjestöjä sekä sosiaalidemokraattisia järjestöjä.

TSL on järjestöjen oppilaitos ja valtaosa koulutuksista järjestetään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöjen koulutusten lisäksi TSL kouluttaa ja tekee kehitystyötä osana erilaisia hankkeita ja järjestää kaikille avoimia koulutuksia

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
Ensi- ja turvakotien liitto
Finlands Svenska Socialdemokrater
Hyvinvointilomat
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto NKK
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rautatiealan Unioni RAU
Demarinuoret
Sosialidemokraattiset Opiskelijat
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
Suomen Merimies-Unioni
Suomen Retkeilyliitto ry
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
Suomen Työväen Musiikkiliitto
Suomen Työväentalojen liitto
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
Teollisuusliitto ry
Työväen Akatemian Kannatus Oy
Työväen Arkiston Säätiö
Työväen Näyttämöiden Liitto
Työväen Urheiluliitto TUL
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto