Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Ajankohta 1.3.2021–31.7.2023
Kohderyhmä Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, erityisesti miehet
Toteuttajat Päätoteuttaja Silta-Valmennus ja osatoteuttajat TSL, Live ja Tampereen yliopisto.
TSL:n vastuuhenkilö Koulutussuunnittelija Marja Koskela
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto

 

Komeetta-hankkeessa edistettiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitettiin vertaistukitoimintaa ja kokeiltiin, arvioitiin sekä kehitettiin erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi.

Hankkeessa järjestettiin lisäksi koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena oli vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä.

Mentorointimallin toteuttamisen tueksi hankkeessa laadittiin Mentoroinnin käsikirja. Opas on vapaasti hyödynnettävissä ja se on saatavilla TSL:n verkkosvujen materiaalipankissa.

Työväen Sivistysliitto TSL vastasi hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta. TSL oli mukana myös työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä yhdessä Silta-Valmennuksen kanssa. Komeetta-hankkeen pohjalta luotu Mentoroinnin käsikirja auttaa ammattilaisia tukemaan maahanmuuttaneita sopeutumisessa suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään.

Lue lisää Komeetta-hankkeesta Aikamerkin jutusta: Pajakaveri tukee ja neuvoo selkokielellä
 

Komeetta-hankkeen podcast


Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Podcast-jakson tekstiversio.