Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

Ajankohta 1.10.2017–31.3.2020
Alue Koko Suomi
Kohderyhmä Teollisen alan tuotannon työntekijät
Toteuttajat Päätoteuttaja Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE
Osatoteuttaja Työväen Sivistysliitto TSL
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto

 

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke keskittyi teollisen alan tuotannon työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli luoda hyvää arkea ehkäisemällä epävarmuutta ja valmistaa työntekijöitä digitalisaation myötä laajeneviin työnkuviin.

Hankkeessa koulutettiin yhteensä kymmenessä yrityksessä 39 digitutoria, joilla oli keskeiset taidot ohjauksessa, tiedonhaussa, laitteiden käytössä, tietoturvassa ja viestinnässä. Koulutetut digitutorit jakavat osaamistaan työkavereilleen ja tarjoavat tukea digihaasteissa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Digitutor-hanke tuotti lisäksi tutkimustietoa metallialan tuotantotyöntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataidoista, olemassa olevien ongelmien ratkaisukäytännöistä kohdeyrityksissä, digitalisaation tuomista muutoksista sekä työn tulevaisuuden näkymistä.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin: digitutor.utu.fi

Lue hankkeen loppuraportti Turun yliopiston sivuilla: Digitutor-hankkeen loppuraportti