Työväen Sivistysliitto

TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut opintokeskus ja jäsenjärjestöjensä valtakunnallinen yhteenliittymä. Työväen Sivistysliitolla on 29 jäsenjärjestöä, jotka ovat SAK:laisia palkansaajajärjestöjä, työväenliikettä lähellä olevia sosiaali-, kulttuuri- ja liikunta-alan järjestöjä sekä sosiaalidemokraattisia järjestöjä. Liiton kumppaneina toimii myös paikallisia TSL:n opintojärjestöjä.

Vapaan sivistystyön järjestönä TSL edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista aktiivisuutta, aikuisten oppimista ja kulttuuriharrastuksia sekä kansainvälistä sivistyksellistä yhteistyötä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

TSL on järjestöjen oppilaitos ja valtaosa koulutuksista järjestetään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöjen koulutusten lisäksi TSL kouluttaa ja tekee kehitystyötä osana erilaisia hankkeita ja järjestää kaikille avoimia koulutuksia. Demokratia-, järjestö- ja työelämätaitojen lisäksi TSL:n vahvuuksia ovat perus- ja digitaitojen kouluttaminen, maahan muuttaneille kohdennetut perustaitokoulutukset ja työelämän kehittäminen.

Kantaaottava kulttuuri on ollut vahvasti mukana Työväen Sivistysliiton toiminnassa aina perustamisesta lähtien. TSL mahdollistaa osallisuutta ja itsensä ilmaisua kulttuurin keinoin ja on mukana ylläpitämässä työväen kulttuuria.

Työväen Sivistysliiton ja sen hallituksen puheenjohtaja on Antti Rinne ja pääsihteeri Katri Söder.

TSL:n säännöt 
TSL:n strategia 2022 - 2025