Kriisituki alueilla -hanke tuki ja ohjasi ylläpitämään työkykyä korona-aikana

Ajankohta 18.5.2020–12.3.2021
Alue Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Kohderyhmä
 

Koronakriisin aikana lomautetut, irtisanotut ja työttömyysuhan alla olevat työntekijät sekä kaupan alan, palvelualan ja julkisten alojen luottamusmiehet
Toteuttaja Työväen Sivistysliitto TSL
Vastuuhenkilöt Hankepäällikkö Niina Sahlberg, vertaistukiohjaaja Timo Tiikkaja
Yhteistyökumppanit
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto


Kriisituki alueilla -hankkeessa tarjottiin tukea ja ohjausta koronakriisin aikana lomautetuille, irtisanotuille sekä työttömyysuhan alla oleville työntekijöille.

Toiminta- ja työkykyä ylläpitävää tukea tarjottiin sekä yksilö- että ryhmätapaamisissa. Tapaamisten teemoja olivat esimerkiksi kriisitilanteeseen liittyvät käytännön asiat ja tunteet, arjenhallinta, hyvinvoinnin tukeminen, saatavilla olevat palvelut ja koulutukset, työnhakutaidot sekä muut työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät tekijät. Ohjauksen lisäksi hankkeessa järjestettiin digi- ja työnhakutaitoihin liittyviä koulutuksia.

Alueen luottamusmiehille järjestettiin ryhmätapaamisia. Näissä ryhmissä tärkeintä oli luottamusmiesten keskinäinen vertaistuki kriisitilanteessa.

Hanke oli suunnattu erityisesti kaupan alalta, palvelualalta sekä julkisilta aloilta lomautetuille ja irtisanotuille työntekijöille, mutta toiminnot olivat avoimia kaikille.

Tukea lomautus- ja irtisanomistilanteissa -videolla kerrotaan, kuinka toimia lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Lisäksi kokemusasiantuntija Sirpa Sirviö kertoo, miltä lomautus tuntui, ja kuinka se vaikutti hänen elämäänsä.

Kriisituki alueilla -Facebook-sivulla voit tutustua hankkeessa järjestettyihin tapahtumiin ja toimintaan. Hankkeen aikana tehdyt videot löytyvät YouTube-kanavalta Kriisituki alueilla TSL.