Työelämän suomea 

Työelämän suomea -kurssien tavoitteena on vahvistaa osallistujien käytännön suomen kielen taitoa lähtötason ja tarpeiden mukaan. Koulutuksissa opitaan ja käytetään kieltä monipuolisesti vaihtelevien oppimistehtävien avulla.

Kurssit voidaan järjestää lähiopetuksena, etäopetuksena tai verkkokoulutuksena. Kurssien sisällöissä otetaan huomioon osallistujien kiinnostuksen kohteet ja työelämän vaatimukset.  
 

Suunnitellaan kurssi yhdessä

TSL järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa myös kielitaidon vahvistamisen koulutuksia. Kielitaidon kehittymisen kannalta suosittelemme osallistujien taitotasolle suunnattuja pitkiä kursseja, esimerkiksi noin kerran viikossa kaksi oppituntia muutaman kuukauden ajan. Myös tiettyyn teemaan keskittyvät lyhyemmät, esimerkiksi päivän tai viikonlopun mittaiset kurssit onnistuvat. Teemat voivat liittyä esimerkiksi työelämän pelisääntöihin tai työpaikkojen arjen kielenkäyttötilanteisiin. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: