FutureFit -ohjelmassa koulutettiin työntekijöille tulevaisuuden digitaitoja

Ajankohta  
Kohderyhmä Teollisuus- palvelu- ja logistiikka-alojen työntekijät
Toteuttajat

 
Koulutuskumppani Työväen Sivistysliitto TSL
Tutkimuskumppani Demos Helsinki
Ammattiliittokumppanit SAK, Teollisuusliitto, PAM ja AKT
TSL:n vastuuhenkilö Kim Katainen, Janne Laulumaa
Rahoittaja Google.org


FutureFit-koulutusohjelma pureutui aikuiskoulutukseen ja uusien taitojen opettamiseen Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Belgiassa. Osaamista, kokemuksia ja tietoja jaettiin eri maiden ja kumppaneiden kesken. Tavoitteena oli yhdessä löytää tarkka tieto toimivista koulutuskokonaisuuksista sekä tulevaisuuden taidoista.

FutureFit-ohjelma koulutti työntekijöille tulevaisuuden digitaalisia taitoja. Koulutussisältöjä olivat älylaitteet ja sovellukset, pilvipalvelut, viestintä työpaikalla, tietoturva ja yksityisyys, koneoppiminen ja tekoäly sekä jatkuva oppiminen. Koulutusten yhteydessä tutkittiin, mitkä digitaaliset taidot ovat merkittävimpiä ja kuinka niitä voi kouluttaa oppimisen ja motivoinnin näkökulmasta.

Suomessa koulutusohjelman kohderyhmänä olivat teollisuus- palvelu- ja logistiikka-alojen työntekijät, joiden työtehtävät muuttuvat nopeimmin digitalisaation, automatisaation ja tekoälyn kehittyessä. Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn kehittyminen johtavat työtehtävien muuttumiseen. Tasa-arvoinen mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen työpaikoilla on tärkeää yritys- ja yhteiskuntatasolla.

FutureFit-koulutuksen kolme tukijalkaa olivat koulutettavan henkilökohtainen motivaatio ja innostaminen, digitaidot yleisesti ja työnantajan tarpeet/näkökulma. Pilottihankkeen koulutuksissa osallistujia oli yhteensä 300. Koulutukset pidettiin 8–12 henkilön pienryhmissä ja koulutuksen kokonaiskesto oli 14 opetustuntia.
 

Tulevaisuuden taitoja tänään -podcastissa FutureFit-ohjelman projektipäälliköt Janne Laulumaa ja Kim Katainen keskustelevat digisyrjäytymisestä ja tulevaisuuden digitaidoista TSL:n kulttuurintuottaja Tuomas Finnen kanssa.