Geneve-koulu / Genèveskolan

Pohjoismainen Geneve-koulu on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti toimiville. Koulun pääjakso järjestetään YK:n työjärjestö ILOn vuosittain kesäkuussa pidettävän työkokouksen yhteydessä.

Geneve-koulu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskella pohjoismaisten kollegoiden kanssa työelämän kansainvälistymistä sekä hankkia tietoa ja uusia välineitä omaan työhön. Kouluun osallistuvalta edellytetään työelämän ja ay-liikkeen tuntemusta sekä kielitaitoa (ruotsi ja englanti). 

Osallistujien yhteinen kieli on skandinaaviska ja englanti. Skandinaaviska tarkoittaa sitä, että osallistujat ymmärtävät toisiaan ruotsin, norjan ja/tai tanskan kielellä puhumalla selkeästi. Englannin kielen taitoa vaaditaan myös, sillä Geneve-jaksolla suuri osa luennoista pidetään englannin kielellä ja ILOn kokouskieli on englanti.

Inbjudan till Genèveskolan 2022 (pdf)

Geneve-koulu järjestetään neljässä osassa

 1. Suomesta osallistuvien yhteinen tapaaminen maalis-huhtikuussa.
  TSL kutsuu tapaamisen koolle.
   
 2. Esikurssi Brysselissä 24.–29.4.2022
  Esikurssilla perehdytään pohjoismaiseen ja kansainväliseen oppimisympäristöön sekä kurssin työmuotoihin.
   
 3. Etäopiskelua (noin 30 h) esikurssilla sovituista teemoista
   
 4. Pääkurssi ILO:n työkokouksen yhteydessä Genevessä 28.5.–12.6.2022
  Kurssi käsittelee ILO-kokouksen globaaleja teemoja, luentoja ja keskusteluja sekä vierailuja. Osallistujia pyydetään varaamaan kurssityöskentelylle muutamia päiviä sekä ennen kokousta että kokouksen jälkeen.

Hinta ja käytännön järjestelyt

Kurssin hinta on 33 950 Ruotsin kruunua. Hinta sisältää ohjelman lisäksi majoituksen ja aamiaiset Brysselissä ja Genevessä.

Osallistuja, tai lähettävä organisaatio kuten ammattiliitto, maksaa lisäksi

 • lennot Brysseliin ja Geneveen
 • muut matka- ja ruokakulut

Osallistujan on hyvä varata noin 50 Sveitsin frangia/päivä ruokailukustannuksiin.

Osallistujan kannattaa kysyä omasta ammattiliitostaan, tukeeko se osallistumista Geneve-kouluun esim. kurssimaksun tai lentojen osalta. Avustusta kuluihin voi hakea myös omalta ammattiosastoltaan sekä muilta organisaatioilta ja säätiöiltä.

Miten haet Geneve-kouluun?

Hae mukaan viimeistään 10.12.2021 mennessä: Ansökan - Genèveskolan 2022

TSL:n hallinto valitsee osallistujat. Valinnat tehdään tammikuun loppuun mennessä.

Lisätietoa

Lisätietoja Geneve-koulun sihteeristön ylläpitämiltä verkkosivuilta: Geneve-koulun verkkosivut

Nordiska Folkhögskolan i Genève/ABF Sverige
nordiska.geneveskolan@abf.se
Tel: +46 (0)8 613 50 45

Miksi lähtisit pohjoismaiseen kouluun Genevessä?

Palkansaajilla eri Pohjoismaissa on paljon yhteistä. Yhteiskuntamallimme, kulttuurimme ja työelämämme ovat melko yhteneväisiä. Pohjoismaissa on varsin yhteneväinen käsitys hyvinvointivaltiosta. Näin siitäkin huolimatta, että kansallisia eroja malleista löytyy. Pohjoismailla on myös runsaasti annettavaa, kun keskustellaan hyvinvointimalleista. Saamme toisiltamme vaikutteita ja kehitämme yhdessä hyvinvointiamme. Siksi pohjoismainen yhteistyö on jatkossakin perusteltua ja kehittämisen arvoista.

Työjärjestö ILO on työelämän kehittämiseen ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseen erikoistunut YK-järjestö. Sen keskeinen tehtävä on kansainvälisten työelämän normien luominen ja valvonta. ILO perustettiin vuonna 1919. YK:n erityisjärjestönä se on toiminut vuodesta 1946. Jäseniä on tällä hetkellä 185. Suomi on ollut jäsenenä vuodesta 1920 lähtien. 

Katso videot Geneve-koululaisten kokemuksista.

Lue lisää ILO:sta.