Geneve-koulu / Genèveskolan

Pohjoismainen Geneve-koulu on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti toimiville. Koulun pääjakso järjestetään YK:n työjärjestö ILOn vuosittain kesäkuussa pidettävän työkokouksen yhteydessä.

Geneve-koulu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskella pohjoismaisten kollegoiden kanssa työelämän kansainvälistymistä sekä hankkia tietoa ja uusia välineitä omaan työhön. Kouluun osallistuvalta edellytetään työelämän ja ay-liikkeen tuntemusta sekä kielitaitoa (ruotsi ja englanti). 

Osallistujien yhteinen kieli on skandinaaviska ja englanti. Skandinaaviska tarkoittaa sitä, että osallistujat ymmärtävät toisiaan ruotsin, norjan ja/tai tanskan kielellä puhumalla selkeästi. Englannin kielen taitoa vaaditaan myös, sillä Geneve-jaksolla suuri osa luennoista pidetään englannin kielellä ja ILOn kokouskieli on englanti.

Geneve-koulu järjestetään neljässä osassa

  1. Suomesta osallistuvien yhteinen tapaaminen
  2. Esikurssi Brysselissä
    Esikurssilla perehdytään pohjoismaiseen ja kansainväliseen oppimisympäristöön sekä kurssin työmuotoihin.
  3. Etäopiskelua (noin 30 h) esikurssilla sovituista teemoista
  4. Pääkurssi kesäkuussa ILO:n työkokouksen yhteydessä Genevessä
    Kurssi käsittelee ILO-kokouksen globaaleja teemoja, luentoja ja keskusteluja sekä vierailuja. Osallistujia pyydetään varaamaan kurssityöskentelylle muutamia päiviä sekä ennen kokousta että kokouksen jälkeen.
     

Miten haet Geneve-kouluun?

Haku vuoden 2022 Geneve-koulun avataan lokakuun aikana, jolloin julkaistaan myös tarkemmat tiedot ajankohdasta, ohjelmasta ja hinnasta.

Lisätietoa

Lisätietoja Geneve-koulun sihteeristön ylläpitämiltä verkkosivuilta: Geneve-koulun verkkosivut

Nordiska Folkhögskolan i Genève/ABF Sverige
nordiska.geneveskolan@abf.se
Tel: +46 (0)8 613 50 45

Miksi lähtisit pohjoismaiseen kouluun Genevessä?

Palkansaajilla eri Pohjoismaissa on paljon yhteistä. Yhteiskuntamallimme, kulttuurimme ja työelämämme ovat melko yhteneväisiä. Pohjoismaissa on varsin yhteneväinen käsitys hyvinvointivaltiosta. Näin siitäkin huolimatta, että kansallisia eroja malleista löytyy. Pohjoismailla on myös runsaasti annettavaa, kun keskustellaan hyvinvointimalleista. Saamme toisiltamme vaikutteita ja kehitämme yhdessä hyvinvointiamme. Siksi pohjoismainen yhteistyö on jatkossakin perusteltua ja kehittämisen arvoista.

Työjärjestö ILO on työelämän kehittämiseen ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseen erikoistunut YK-järjestö. Sen keskeinen tehtävä on kansainvälisten työelämän normien luominen ja valvonta. ILO perustettiin vuonna 1919. YK:n erityisjärjestönä se on toiminut vuodesta 1946. Jäseniä on tällä hetkellä 185. Suomi on ollut jäsenenä vuodesta 1920 lähtien. 

Katso videot Geneve-koululaisten kokemuksista.

Lue lisää ILO:sta.