Työnhaun ja oman osaamisen kehittämisen kursseja

Järjestämme ja toteutamme yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa työttömille maksuttomia kursseja, joilla opitaan taitoja työnhakuun ja oman osaamisen tunnistamiseen. Kurssit järjestetään etäopintoina, ja niihin sisältyy ennakkotehtävä. Jokaiseen kurssipäivään sisältyy tunnin omakustanteinen lounastauko.
 
Lisätietoja Inari Juntumaalta (inari.juntumaa@tsl.fi, 040 905 1940).
 
 

Videohakemuksen kuvaaminen

Opettaja: kasvatustieteen ylioppilas Noora Lehtonen

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:

 • kuvata kännykällä työpaikkahakemuksen
 • tiivistää oman osaamisen videon mittaan
 • muokata kuvaamaansa kännykkävideota
 • kohdentaa hakuvideon valitsemaansa työpaikkaan

Ennakkotehtävä:
Valitse työpaikkailmoitus, johon haluat hakemuksesi kohdentaa.

Kurssipaikka sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.
 

Making a video job application

Teacher: Educational Science Student Noora Lehtonen

After this course you are able to

 • Make job appplication video with your mobile phone
 • summarize your skills and knowledge in short video
 • edit your short video
 • target your application video to work announcement of your choice

Before course:
kindly choose work announcement to which you want to apply

Course venue is located in Hakaniemi, Helsinki.
 

Rohkeutta työnhakuun

Opettaja: työnohjaaja, Työpaikkakuraattori Outi Haapakangas

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • ymmärtää toimijuuden perusajatuksen
 • pystyy hahmottamaan, miten voi hyödyntää omaa toimijuuttaan työhaussa
 • hahmottaa vahvuuksiaan työnhakijana
 • tehdä työnhakuprosessia koskevia valintoja omista vahvuuksistaan käsin
 • rohkaistuu työnhakijana
   

Työnhaun asiakirjat

Opettaja FT, vokologi ja logonomi Kati Järvinen
 
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa 
 
 • laatia perinteisen ansioluettelon, jossa kuvaa taustaansa ja kokemustaan 
 • valita itselleen sopivan ansioluettelotyypin (erilaisista visuaalisista vaihtoehdoista) 
 • muokata ansioluetteloaan 
 • kuvata osaamistaan 
 • räätälöidä hakemuksen hakuilmoituksen mukaan.
   

Työnhaun vuorovaikutus 

Opettaja FT, vokologi ja logonomi Kati Järvinen

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • tunnistaa vuorovaikutustyylinsä
 • kehittää vuorovaikutustaan
 • vuorovaikuttaa jämäkästi, myönteisesti ja rakentavasti
 • valmistautua työpaikkahaastatteluun tehokkaasti ja monipuolisesti.
   

Osaamisen tunnistaminen

Opettaja: työnohjaaja, Työpaikkakuraattori Outi Haapakangas
 
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa
 
 • sanoittaa osaamistaan monipuolisesti 
 • suunnitella osaamisen kehittämistä tavoitteellisesti 
 • tunnistaa urakehitysmahdollisuuksia 
 • tunnistaa koulutusmahdollisuuksia 
 • hahmottaa vahvuutensa.
   

Improvisaatio 

Opettaja: teatteri-ilmaisun ja improvisaation ohjaaja Eveliina Heinonen 

Ryhmäkoko max. 12 henkilöä

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa 

 • tunnistaa vahvuutensa esiintyjänä ja vuorovaikuttajana 
 • esiintyä rennommin mutta vakuuttavammin 
 • vuorovaikuttaa monipuolisemmin ja sitouttavammin.
   

Ota yhteyttä ja kysy lisää: