Valitse näytettävät kategoriat
Kirjautumista vaativat kategoriat

Työpaikkaohjaus

09.09.2020

Työyhteisö ohjaa -materiaalit tukevat työpaikoilla oppimista

Työyhteisö ohjaa -materiaalit vahvistavat työnantajien, luottamushenkilöiden ja koko työyhteisön osaamista työelämässä oppimisen tukemisessa ja oppilaitosyhteistyössä. Oppaat on julkaistu sekä sähköisinä että painettuina suomeksi ja ruotsiksi.

Työhyvinvointi

06.03.2017

Työhyvinvoinnin jäljillä

Materiaalissa kuvataan työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä tervenäkökulmasta: ihminen voi hyvin, kun hänen tarpeensa ovat riittävän hyvin tyydytettyjä.

Kotoutuminen

06.03.2017

Kulttuuritulkkiopas

Työväen Sivistysliitto kouluttaa kulttuuritulkkeja, jotka auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen. Koulutusten myötä on syntynyt selkokielinen kulttuuritulkkiopas.