Ammattitaitoa yhdessä

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen oli yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Huolta herätti, kuinka työpaikoilla kyetään vastaamaan tarpeisiin, joita mahdollisesti aiempaa suurempi opiskelijamäärä ja laajemmat työelämässä oppimisen jaksot synnyttävät.

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa on vahvistettu koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parannettu oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Tärkeä aikaansaannos on ollut työpaikkojen henkilöstön edustajille ja työpaikkaohjaajille suunnattu Työyhteisö ohjaa -koulutuskokonaisuus, jota voi tilata TSL:ltä.

Hankkeessa tuotetut Työyhteisö ohjaa -materiaalit tukevat työyhteisöä ammattiin opiskelevan ohjaamisessa ja oppilaitosyhteistyössä. Oppaat käsittelevät esimerkiksi opiskelijan ohjauksen järjestämistä ja ohjauskäytäntöjä, oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön malleja, opiskelijan työturvallisuutta ja erityisen tuen järjestämistä työpaikalla. Oppaat on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Tutustu materiaaliin TSL:n materiaalipankissa.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttajana toimi TSL, ja osatoteuttajina mukana olivat Työterveyslaitos, Kiipulan ammattiopisto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen liitto PAM ja Teollisuusliitto kanssa. SAK tuki hankkeen toteutusta. Hankkeen yhteistyökumppanina toimivat valtakunnallisesti Parasta osaamista -verkostohankkeen oppilaitokset niin Itä-, Länsi-, Etelä- kuin Pohjois-Suomessa.

Hankkeen kesto: 1.3.2018–30.9.2020.

Hankkeen kotisivut: ammattitaitoayhdessa.fi