Ammattitaitoa yhdessä

Ajankohta 1.3.2018–30.9.2020
Alue Koko Suomi
Toteuttajat

 
Päätoteuttaja Työväen Svistysliitto TSL
Osatoteuttajat Työterveyslaitos, Kiipulan ammattiopisto,
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen liitto PAM, Teollisuusliitto
TSL:n vastuuhenkilö Hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru
Yhteistyökumppanit
 
SAK
Parasta osaamista -verkostohankkeen oppilaitokset
Itä-, Länsi-, Etelä- ja Pohjois-Suomessa
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto

 

Ammattitaitoa yhdessä -hanke kokosi yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hankkeen päämääränä oli, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Hanke vahvisti koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä.

Osana hanketta kehitettiin työpaikkojen henkilöstön edustajille ja työpaikkaohjaajille suunnattu Työyhteisö ohjaa -koulutuskokonaisuus.
 

Työyhteisö ohjaa -materiaalit

TSL, Työterveyslaitos ja Kiipulan ammattiopisto tuottivat yhteistyössä ammattiliittojen ja muiden ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa Työyhteisö ohjaa -materiaalit, jotka tukevat työpaikkoja ja oppilaitoksia työelämässä oppimisen kehittämisessä. Oppaat käsittelevät esimerkiksi opiskelijan ohjauksen järjestämistä ja ohjauskäytäntöjä, oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön malleja, opiskelijan työturvallisuutta ja erityisen tuen järjestämistä työpaikalla.Oppaat on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi.

Työyhteisö ohjaa -materiaalit löytyvät TSL:n materiaalipankista: Työyhteisö ohjaa -materiaalit tukevat työpaikoilla oppimista
 

Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus työpaikalla -videosarja

Hanke tuotti myös videosarjan Opiskelijan erityinen tuki ja ohjaus työpaikalla, joka tarjoaa työpaikoille vinkkejä erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen.

1. Hyvä perehdytys

Hyvässä perehdytyksessä on tärkeää huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ja osaaminen.2. Onnistunut näyttö

Opiskelijan onnistunutta näyttöä tukee työpaikkaohjaajan kannustus ja rohkaisu.3. Monipuolinen ohjaus

Monipuolisessa ja havainnollistavassa ohjauksessa hyödynnetään kuvia, videoita ja työhön liittyviä esineitä.4. Selkeä kieli ohjauksessa

Selkeän kielen käyttö ohjauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikkaohjaaja puhuu hitaammin ja selittää vaikeat sanat ja käsitteet.