Löydä polkusi -hankkeessa vahvistettiin nuorten ammatti-identiteettiä

Ajankohta 1.4.2021–30.9.2022
Alue Etelä-Karjala
Kohderyhmä 16–25-vuotiaat ammattiin opiskelevat, opintoihin hakeutuvat ja työelämään siirtyvät nuoret
Toteuttajat Työväen Sivistysliitto TSL
TSL:n vastuuhenkilö Hankepäällikkö Niina Sahlberg
 
Yhteistyökumppanit

 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK,
Palvelualojen ammattiliitto PAM,
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK,
Saimaan ammattiopisto Sampo,
STEP-koulutus Ruokolahti
Lappeenrannan ja Imatran Ohjaamot
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto


Löydä polkusi -hankkeen kohderyhmänä olivat 16–25-vuotiaat ammattiin opiskelevat, opintoihin hakeutuvat ja työelämään siirtyvät nuoret Etelä-Karjalassa. Hanke kehitti ja vahvisti nuorten ammatillista identiteettiä sekä tuki koulutuspolulla etenemistä ja työelämään siirtymistä.

Ohjauksen lisäksi hankkeessa kehitettiin ja ohjattiin nuorten vertaistukitoimintaa. Vertaistuki auttaa nuoria oman ammatillisen identiteetin löytämisessä ja tukee työelämään liittyvää toimijuutta sekä lisää ymmärrystä ammatillisesta vaikuttamisesta. Se auttaa myös tunnistamaan voimavaroja ja potentiaalia osana yhteisöä.

Hankkeessa toimittiin pääosin digiympäristössä ja etäyhteyksillä. Tukea, ohjausta ja tehtäviä varten rakennettiin verkkoympäristö, jonka alustana hyödynnettiin Howspace-yhteisöalustaa. Työskentely tuki tältä osin myös nuorten opinnoissa ja työelämässä tarvittavia digi- ja viestintätaitoja.

Osana kehitystyötä Löydä polkusi -hanke koordinoi alueen oppilaitosten ja eri toimijoiden yhteistyötä ja tuki niiden verkostoitumista.

Löydä polkusi -hankkeen tuottamat materiaalit löytyvät materiaalipankista ja ovat kaikkien käytettävissä.

Hankkeen some-kanavat
Facebookissa: www.facebook.com/loydapolkusi
Instagramissa: @loydapolkusi
 

Löydä polkusi -hankkeen podcastit

Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Ensimmäisen jakson tekstiversio. Toisen jakson tekstiversio.