Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamista syntyy läpi elämän. Sitä kertyy koulutuksessa ja kursseilla, mutta myös työelämässä ja arjessa. Virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen on kuitenkin usein varsin näkymätöntä, eikä ihminen itsekään osaa aina kertoa kaikesta jo olemassa olevasta osaamisestaan. Siksi tarvitaan osaamisen tunnistamista ja sen tunnustamista.
 

Osaamisen tunnistaminen

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on nykytyöelämässä tärkeä taito. Osaamisen tunnistaminen voi kuitenkin tuntua vaikealta, kun osaamista on hankittu monilla eri tavoilla. Tutkintojen ja titteleiden kertominen on helppoa. Miten kuvailla sitä, millaista osaamista minulle on kertynyt esimerkiksi järjestötoiminnasta tai harrastuksista? Miten kertoa työelämässä kertyneestä hiljaisesta tiedosta?

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa prosessia, jossa selvitetään, millaista osaamista ihmisellä on, ja tuotetaan todisteita hänen osaamisestaan. Osaaminen voi olla hankittu eri tavoin: opiskelemalla, osallistumalla järjestötoimintaan, työelämässä ja harrastuksissa.

Osaamisen tunnistamiseen on olemassa monia välineitä ja työkaluja. Yksi niistä on Ossi-työkalu, joka auttaa etenkin ikääntyviä työntekijöitä tunnistamaan omia taitojaan ja kehittämistarpeita. TSL on ollut mukana tuottamassa Ossia osana kansainvälistä Midlife Skills Review -hanketta.
 

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että eri tavoin hankitulle osaamiselle tuotetaan jonkinlainen muodollinen tai virallinen tunnustaminen. Välineitä on monenlaisia.

Koski-tietovaranto on Opetushallituksen ylläpitämä kansallinen opintosuoritusten rekisteri. Koskessa on valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto- ja suoritustietoja. Syksystä 2021 Koski-tietovarantoon on voitu viedä myös vapaan sivistystyön opintosuorituksia. Vapaan sivistystyön puolella oppilaitos päättää itse, mistä koulutuksista merkinnän voi saada ja merkintä tehdään vain osallistujan suostumuksella. Omia tietojaan jokainen pääse katsomaan Oma opintopolku -palvelusta.

Muita osaamisen tunnustamisen välineitä ovat esimerkiksi digitaaliset osaamismerkit ja opintokirjat. Erilaisen osaamisen tunnustamiseen valitaan erilaisia välineitä.

 

Lisää näkökulmia osaamisen tunnistamiseen

Äänimerkki-podcast: Monipuolista osaamista

Missä ja miten osaamista kertyy? Miksi osaamisen huomaaminen on tärkeää? Entä miksi oman osaamisen tunnistaminen ja siitä kertominen on voi olla hankalaa? Opintojohtaja Katri Söder TSL:sta ja projektipäällikkö Milma Arola Jotpasta keskustelevat osaamisesta ja sen näkyväksi tekemisestä.

Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Podcastista on myös tekstiversio.
 

Äänimerkki-podcast: Osaaminen esiin osaamiskartoituksella

Mitä meidän talossamme osataan? Osaamiskartoituksessa tarkastellaan koko elämän osaamista, eikä se keskity pelkästään työelämäosaamiseen. Asiantuntija Eija Lenkkeri Careeriasta ja hankepäällikkö Timo Tiikkaja TSL:sta keskustelevat osaamiskartoituksesta.

Jos podcastin kuuntelu ei onnistu yllä olevasta upotuksesta, voit kuunnella jakson myös Anchor-palvelussa. Podcastista on myös tekstiversio.
 

Aikamerkki: Kaikille taattava yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan

Työelämässä, järjestötoiminnassa tai harrastuksissa syntynyttä osaamista arvosteta samoin kuin muodollisesta koulutuksesta hankittua. TSL haluaa vahvistaa myös näin hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä. Lue Aikamerkki-verkkolehden juttu: Kaikille taattava yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan
 

Aikamerkki: Kaikki opinnot yhdessä paikassa

– Aikaisempaan paperitodistukseen nähden tämä on tosi iso juttu, sillä nyt osallistuja voi todistaa ihan eri tavalla sen, mitä hän osaa, opintojohtaja Katri Söder toteaa. Lue Aikamerkki-verkkolehden juttu: Kaikki opinnot yhdessä paikassa