International Federation of Workers´ Educational Associations IFWEA

TSL on työväen sivistysliittojen maailman kattojärjestö The International Federation of Workers’ Education Associations IFWEAn jäsen. Järjestön sihteeristö sijaitsee Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Lisätietoja IFWEA:n  toiminnasta järjestön verkkosivuilta ifwea.org.

IFWEA järjestää koulutuksia erityisesti ay-kouluttajille ja nuorille ay-aktiiveille.

Kouluttajien koulutus: Digitaaliset työkalut ja menetelmät ay-liikkeen verkkototeutuksissa

Kurssin tavoitteena on tarjota ay-liikkeen kouluttajille ja ruohonjuuritason johtajille valmiudet toteuttaa verkon yli kokouksia, työpajoja, opintopiirejä, foorumeita, webinaareja ja kursseja, jotka ovat tärkeitä organisaatioiden demokratian vahvistamisessa. Kurssi perehdyttää osallistujat erilaisiin, käytännöllisiin työkaluihin ja menetelmiin osallistavassa, vuorovaikutteisessa ja avoimessa oppimis- ja jakamisympäristössä.

Vaatimukset osallistujille

  • it-valmiudet ja -yhteydet
  • mahdollisuus osallistua viikoittaisiin työpajoihin ja online-harjoitteisiin

Ajankohta

23.5.– 31.7.2022. Kurssi kestää 8 viikkoa ja vaatii 2 tunnin viikoittaisen panoksen. 

Hae koulutukseen: https://forms.gle/ZbQHS2hQQwRnSo9L9

Kun haet kurssille, ilmoita siitä myös meille Työväen Sivistysliittoon. Annamme mielellämme myös lisätietoja koulutuksesta (Kirsi Mäki, p. 040 456 6511, kirsi.maki@tsl.fi).
 

Osallistavan verkkopedagogiikan kurssi

Kurssin tavoitteena on opia ymmärtämään hyviä ja huonoja verkkokoulutuskäytäntöjä keskittyen erityisesti solidaarisuuteen ja osallistavaan verkkopedagogiikkaan. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden arvioida omaa roolia kouluttajana jäsenten voimaannuttamisessa.

Vaatimukset osallistujille 

  • kokemus vähintään yhdestä online-aktiviteetista
  • kiinnostus oppia muilta ja jakaa omia kokemuksia muille osallistujille
  • it-valmiudet ja -yhteydet

Ajankohta

26.9.–4.10.2022. Kurssi kestää 6 viikkoa ja vaatii 3 tunnin viikoittaisen panoksen.  

Hae koulutukseen:  https://forms.gle/aVbEMmtuXPTKDhkb6

Kun haet kurssille, ilmoitathan siitä myös meille Työväen Sivistysliittoon. Annamme mielellämme myös lisätietoja koulutuksesta (Kirsi Mäki, p. 040 456 6511, kirsi.maki@tsl.fi).


Nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus - The Youth Globalisation Awareness Programme (YGAP)

Nuorten aktiivien globaalikoulutus järjestetään lokuussa 2022. Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä työväenliikkeen yhteisistä arvoista ja heidän omasta roolistaan solidaarisuuden rakentamisessa. YGAP valmentaa osallistujia vastaamaan työntekijöiden koulutuksen haasteisiin ja tukee osallistujien verkottumista osaksi globaalia ay-yhteisöä. 

Osallistumiskriteerit

  • ay-liikkeen piirissä toimivat nuoret, 18–35-vuotiaat vaikuttajat
  • riittävät it-valmiudet ja -yhteydet
  • hyvä englannin kielen taito

Ajankohta  

Lokakuussa 2022. Ohjelma, ilmoittautumistiedot ja kurssin hinta tarkentuvat myöhemmin. 

Haku

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan yhteystiedot, ikä, englannin kielen taito, ammattiliitto sekä motivaatio hakea kurssille. Jos sinulla on suosittelijoita, ne on hyvä mainita. Hausta tulee lisätietoja lomakauden jälkeen. 

Lisätietoja: ifwea.org/the-youth-globalisation-awareness-programme-ygap
 

YGAP-kurssit Etelä-Afrikassa

Ennen pandemiaa nuorille ay-aktiiveille tarkoitettu YGAP-kurssi järjestettiin kerran vuodessa Etelä-Afrikassa. Koulutuskokonaisuus sisälsi opiskelua ennakkoon verkossa ja kurssin sekä työharjoittelupäivät paikan päällä. Osana kurssiohjelmaa tutustuttiin Etelä-Afrikan ja eri maiden sosiaalisiin, poliittisiin ja ay-liikkeen kohtaamiin haasteisiin ja ratkaisuihin.

Lue Tiina Heikkisen kokemuksista vuoden 2019 YGAPissa Motiivi-lehdestä.

Koulutukset Etelä-Afrikassa on keskeytetty pandemian takia. Millaisina ja missä vaiheessa koulutuksia jatkossa järjestetään, on vielä epäselvää, mutta kiinnostuneiden kannattaa seurata TSL:n verkkosivuja ja viestintää.


Ota yhteyttä ja kysy lisää: