International Federation of Workers´ Educational Associations IFWEA

TSL on työväen sivistysliittojen maailman kattojärjestö The International Federation of Workers’ Education Associations IFWEAn jäsen. Järjestön sihteeristö sijaitsee Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Lisätietoja IFWEA:n  toiminnasta järjestön verkkosivuilta ifwea.org.

IFWEA järjestää koulutuksia erityisesti ay-kouluttajille ja nuorille ay-aktiiveille.

Nuorten ay-aktiivien globaalikoulutus - The Youth Globalisation Awareness Programme (YGAP)

Nuorten aktiivien globaalikoulutus järjestetään 15.-30.10.2022. Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä työväenliikkeen yhteisistä arvoista ja heidän omasta roolistaan solidaarisuuden rakentamisessa. YGAP valmentaa osallistujia vastaamaan työntekijöiden koulutuksen haasteisiin ja tukee osallistujien verkottumista osaksi globaalia ay-yhteisöä. 

Osallistumiskriteerit

  • ay-liikkeen piirissä toimivat nuoret, 18–35-vuotiaat vaikuttajat
  • hyvä englannin kielen taito

Ajankohta  

15.-30.10.2022. Kapkaupunki, Etelä-Afrikka.

Haku

Tee vapaaehtoinen hakemus koulutuspäällikkö Kirsi Mäelle (kirsi.maki@tsl.fi). Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan yhteystiedot, ikä, englannin kielen taito, ammattiliitto sekä motivaatio hakea kurssille. Jos sinulla on suosittelijoita, ne on hyvä mainita. Hakemus on jätettävä viimeistään ma 12.9. klo 16.00. Valittuihin osallistujiin otetaan yhteyttä saman viikon aikana. 

Lisätietoja: ifwea.org/the-youth-globalisation-awareness-programme-ygap
 

YGAP-kurssit Etelä-Afrikassa

Ennen pandemiaa nuorille ay-aktiiveille tarkoitettu YGAP-kurssi järjestettiin kerran vuodessa Etelä-Afrikassa. Koulutuskokonaisuus sisälsi opiskelua ennakkoon verkossa ja kurssin sekä työharjoittelupäivät paikan päällä. Osana kurssiohjelmaa tutustuttiin Etelä-Afrikan ja eri maiden sosiaalisiin, poliittisiin ja ay-liikkeen kohtaamiin haasteisiin ja ratkaisuihin.

Lue Tiina Heikkisen kokemuksista vuoden 2019 YGAPissa Motiivi-lehdestä.

Koulutukset Etelä-Afrikassa on keskeytetty pandemian takia. Millaisina ja missä vaiheessa koulutuksia jatkossa järjestetään, on vielä epäselvää, mutta kiinnostuneiden kannattaa seurata TSL:n verkkosivuja ja viestintää.

Osallistavan verkkopedagogiikan kurssi

Kurssin tavoitteena on opia ymmärtämään hyviä ja huonoja verkkokoulutuskäytäntöjä keskittyen erityisesti solidaarisuuteen ja osallistavaan verkkopedagogiikkaan. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden arvioida omaa roolia kouluttajana jäsenten voimaannuttamisessa.

Vaatimukset osallistujille 

kokemus vähintään yhdestä online-aktiviteetista

kiinnostus oppia muilta ja jakaa omia kokemuksia muille osallistujille

it-valmiudet ja -yhteydet

Ajankohta

26.9.–4.10.2022. Kurssi kestää 6 viikkoa ja vaatii 3 tunnin viikoittaisen panoksen.  

Hae koulutukseen:  https://forms.gle/aVbEMmtuXPTKDhkb6

Kun haet kurssille, ilmoitathan siitä myös meille Työväen Sivistysliittoon. Annamme mielellämme myös lisätietoja koulutuksesta (Kirsi Mäki, p. 040 456 6511, kirsi.maki@tsl.fi).


Ota yhteyttä ja kysy lisää: