Empowering Migrants for Employment EME

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyi 1.11.2018 kansainvälinen Empowering Migrants for Employment EME -hanke, jonka aikana arvioitiin ja testattiin keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Keinoihin perehdyttiin tutustumalla kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan Ruotsissa ja Belgiassa. Yksi tutustumis- ja arviointimatka suuntautui Suomeen, jossa kansainväliset hankekumppanimme tutustuivat TSL:n Ote työhön -hankkeen toimintaan Helsingissä ja Tampereella.

EME-hankkeessa kehitetyt yhteisen oppimisen menetelmät ja toimenpide suositukset päättäjille on koottu oppaaksi verkkoon: ememethods.net. Oppaasta on myös kieliversio suomeksi ememethods.net/fi.

Oppaassa kerrotaan toimivista koulutustavoista ja menetelmistä, joilla esimerkiksi työharjoittelusta tai kielenopiskelusta saadaan tarkoituksenmukaisempaa. Mukana on myös käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää erilaisissa ryhmissä esimerkiksi oman osaamisen tunnistamiseen ja ryhmäytymisen avuksi. Verkko-oppaan käytännöt ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa. Menetelmäoppaan ja toimenpidesuositusten levittämisellä vaikutetaan kotoutumislainsäädäntöön, kotouttamisrakenteisiin ja päättäjiin.

Hankkeen aikaiseen toimintaan ja kokemuksiin voi tutustua EMEn blogissa emetransnational.blogspot.com. Blogi on englanninkielinen.

TSL toimi hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit olivat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat olivat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.  

Hankkeen kesto oli 1.11.2018–31.12.2020.