Empowering Migrants for Employment EME

Ajankohta 1.11.2018–31.12.2020
Kohderyhmä Pitkään työttömänä olleet maahanmuuttajat (erityisesti naiset)
Toteuttajat


 
TSL toimi hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Osatoteuttajia olivat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys.
TSL:n vastuuhenkilö Hankepäällikkö Lilli Rasilainen
Kansainväliset yhteistyökumppanit Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgia, Arbetarnas Bildningsförbund ABF sekä Piteån kunta Ruotsi.
Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto


Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa kolmen maan toimijat kehittivät yhdessä osaamistaan tutustumalla kunkin maan sosiaalisesti osallistaviin ja voimaannuttaviin käytäntöihin, joilla pyritään maahanmuuttajien työllistämisvalmiuksien edistämiseen, heidän osaamisensa tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä työhön ja työelämään perehdyttämiseen.

EME-hanke koostui vastavuoroisesta oppimisesta ja hyvien käytäntöjen, työskentelytapojen sekä asiantuntemuksen vaihtamisesta, arvioinnista ja soveltamisesta. Kumppaniorganisaatioiden toimintaan ja keinoihin perehdyttiin monikansallisilla vierailuilla. Osana Suomen vierailua hankekumppanit tutustuivat TSL:n Ote työhön -hankkeen toimintaan Helsingissä ja Tampereella. Koronakriisin takia hankkeen viimeisen vuoden osalta monikansallinen työskentely keskittyi verkkoon.

Yhteisen työskentelyn aikana arvioidut parhaat käytännöt, hankkeessa kehitetyt yhteisen oppimisen menetelmät ja toimenpidesuositukset päättäjille on koottu oppaaksi verkkoon: ememethods.net. Oppaasta on myös kieliversio suomeksi ememethods.net/fi.

Oppaassa kerrotaan toimivista koulutustavoista ja menetelmistä, joilla esimerkiksi työharjoittelusta tai kielenopiskelusta saadaan tarkoituksenmukaisempaa. Mukana on myös käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää erilaisissa ryhmissä esimerkiksi oman osaamisen tunnistamiseen ja ryhmäytymisen avuksi. Verkko-oppaan käytännöt ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa.

Hankkeen aikaiseen toimintaan ja kokemuksiin voi tutustua EMEn blogissa emetransnational.blogspot.com. Blogi on englanninkielinen.

Vertaistuella kohti työelämää -videolla kurkistetaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien maahanmuuttajien vertaisryhmätoimintaan. Vertaisryhmätoiminta ja vertaisohjaus ovat mukana EME-hankkeen menetelmäoppaassa.

Seuranta- ja arviointitutkimus

Tampereen yliopisto teki osana hanketta yhteistyössä Brysselin yliopiston kanssa EME-hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen. Tutkimuksen raportissa arvioidaan EME-hankkeessa kehitettyjen yhteisen oppimisen menetelmien toimivuutta yhteisen ja yksilöllisen oppimisen edistämisessä, hankkeessa läpikäytyä hyvien käytäntöjen käsittelyprosessia ja hankkeen vaikuttavuutta.

EME-hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti (pdf)