Aktiivisia vaikuttajia työelämään ja yhteiskuntaan

Tervetuloa oppimaan

TSL:n koulutuksissa voit mm. täydentää taitojasi työelämän digitaidoissa, työnhakutaidoissa, järjestämisessä, vapaaehtoisjohtamisessa sekä yhteiskuntavaikuttamisessa. Voit myös edistää työhyvinvointiasi sekä saada työnohjausta tehtävääsi luottamusmiehenä. Koulutustarjonnastamme löydät lähi- ja verkkokursseja, seminaareja, kansainvälisiä opintoja sekä opinto-ohjelmia.

TSL:n koulutukset ovat syrjinnästä vapaata aluetta. Kursseillamme tai muissakaan kohtaamisissa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai häirintää.

Jäsenjärjestöillä on mahdollisuus tilata yllä mainituista aiheista kursseja, jotka räätälöidään yhdessä vastaamaan tilaajan toiveita ja tarpeita. 

Ota yhteyttä

Henkilöstön yhteystiedot: koulutuspalvelut

TSL:n perustaitoyksikkö 

Perustaitoyksikössä tarjotaan yksittäisiä koulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia. Yksikössä opetetaan monia työelämän perustaitoja sekä erityisesti digitaitoja. Digitaidot sisältävät esimerkiksi perusosaamista tietokoneen käyttöön ja tiedostojen käsittelyyn, yhteisöllisiin verkkopalveluihin, tietoturvaan ja mediataitoihin.Työelämän perustaidot puolestaan sisältävät esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ja työelämän pelisääntöjä. Lisäksi tarjoamme tukea ja apua työnhaun vaiheisiin sekä osaamisen tunnistamiseen ja tavoitteiden asetteluun.  

TSL:n yhteiskunnallisen koulutuksen ja järjestämisen yksikkö 

Toteutamme yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa yhteiskunnallista koulutusta, valmennusta, mentorointia ja kehittämisprojekteja. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme esimerkiksi vapaaehtoisjohtamisen ja järjestämisen koulutuskokonaisuuksia. Olemme jäsenjärjestöjemme muutoksentekijöiden yhteen kokoaja, kouluttaja ja mahdollistavan järjestötoiminnan kehittäjä.

Tarjoamme myös väylän työväenliikkeen kansainvälisiin verkostoihin ja opintoihin. Geneve-koulu, Nordenskolan ja Young Globalisation Awareness Program YGAP ovat koulutusohjelmia, joita TSL tuottaa yhteistyössä kansainvälisten koulutuskumppaneidensa kanssa.  TSL toteuttaa myös SAK:n ja European Trade Union Institute ETUIn kanssa ay-koulutuksia eurooppalaisille ay-toimijoille. Kaikkiin näin koulutuksiin on mahdollista hakeutua TSL:n kautta.

Kuvassa on kolme ihmistä työpöydän ääressä. Kaksi naista istuu työtuoleilla ja mies nojaa toisen naisen takana tämän tuolin selkänojaan. Nainen ja mies hymyilevät toisilleen. Toinen nainen katsoo heihin päin ja hymyilee. Taustalla on fläppitaulu, johon on kirjoitettu tekstiä. Pöydällä on tietokone.