Ossi-verkkotyökalu auttaa huomaaman taitoja ja vahvuuksia

Oletko hyvä käyttämään sähköisiä työkaluja? Osaatko ajaa autoa? Erotatko olennaisen epäolennaisesta? Jokaiselle kertyy arjessa paljon sellaista osaamista, josta ei ole koulutodistusta. Henkilökohtaiset taipumukset vaikuttavat myös työn mielekkyyteen ja sujuvuuteen.

Ossi-työkalun perusidea on saada ihmiset pohtimaan omaa osaamistaan uudella tavalla. Se on tarkoitettu ensisijaisesti yhdessä käytävää keskustelua varten, mutta verkkotyökalua voi hyödyntää myös yksin. 

Ota Ossi-verkkotyökalu käyttöön

Lähde kartoittamaan osaamistasi: Ossi-verkkotyökalu

Ossissa osaaminen ja vahvuudet on jaoteltu neljään kategoriaan. Työskentely perustuu kortteihin, joissa kysytään arkielämään liittyvistä taidoista ja osaamisen tasosta.

  • Samalla kun vastaat kysymyksiin, voit tehdä kortteihin myös muistiinpanoja omista osaamiseen liittyvistä pohdinnoistasi.
  • Merkkaa lisäksi sellaiset kortit, joissa on osaamista, johon haluat kiinnittää erityistä huomiota. Kyseessä voi olla itsellesi tärkeä vahvuus, jonka haluat nostaa esille tai taito, jota haluat kehittää.
  • Kun olet käynyt kortit läpi, saat koosteen omista vahvuuksistasi ja mahdollisista kehittämiskohteista.

Jokaista osaamista, ominaisuutta tai taitoa tarvitaan enemmän tai vähemmän erilaisissa tehtävissä. Ossi-työkalu yhdistää vastauksesi eurooppalaisiin ammattialoihin ja antaa ehdotuksia ammateista tai aloista, joihin osaamisesi liittyy. Ehdotusten tarkoituksena on ennen kaikkea avata uusia näkökulmia.

Lopuksi on aika tehdä toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa näkyvät kaikki työskentelyn aikana merkatut kortit. Kysymys kuuluukin: mitä teet näille merkitsemillesi osaamisille? Tee itsellesi ainakin yksi lupaus. Osaamista pitää jatkuvasti kehittää. Kehittämisen askeleen ei tarvitse olla pitkä.

Hyödynnä eurooppalaiset oppimispalat

Ossi-työkalu tarjoaa lisäksi lyhyitä oppimispaloja, joilla voi kartuttaa omaa osaamistaan. Oppimispalojen aiheita ovat esim. työnhaku internetissä, hakukoneiden käyttö ja verkkokeskusteluissa käytettävät työkalut. Materiaalit on kerätty hankkeessa mukana olleilta kumppaneilta Englannista, Espanjasta ja Italiasta. Näkökulmaa sisältöihin värittää siis kulttuurilliset ja maakohtaiset erot.