FutureFit -ohjelman tavoitteena osaava työvoima

FutureFit-ohjelma pureutuu aikuiskoulutukseen ja uusien taitojen opettamiseen Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Belgiassa. Osaamista, kokemuksia ja tietoja jaetaan eri maiden ja kumppaneiden kesken. Mukana ovat työn muutoksen keskeiset organisaatiot, työnantajat, koulutusorganisaatiot ja ammattiliitot.

Työmarkkinat muuttuvat nopeaa tahtia. 54 % kaikista työntekijöistä tulee tarvitsemaan kattavaa uudelleen koulutusta tai taitojen parantamista vuoteen 2022 mennessä (WEF) ja 85 % työpaikoista EU:n alueella vaativat vähintään perustason digitaalisia taitoja (Cedefop).

Eri maiden FutureFit-ohjelman yhteisenä tavoitteena on osaava ja taidokas työvoima. Tarkoituksena on yhdessä löytää tarkka tieto toimivista koulutuskokonaisuuksista sekä tulevaisuuden taidoista.

Digitalisaatio on haaste myös yrityksille. Joka kolmas työntekijä kokee nykyteknologian ahdistavaksi, mikä lisää tyytymättömyyttä työpaikalla. Työntekijöiden digitaitojen puute rajoittaa viestintä- ja johtamisvaihtoehtoja. Työntekijöiden tuottavuutta rajoittaa se, että heidän tietojaan ja taitojaan ei pystytä hyödyntämään nykyaikaisella tavalla. Myös kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy.

FutureFit-koulutus koostuu moduuleista:

Älylaitteet ja sovellukset
Pilvipalvelut
Tietoturva ja yksityisyys
Viestintä työpaikalla
Tekoäly ja koneoppiminen
Jatkuva oppiminen

Koulutus perustuu kolmelle tukijalalle:

Koulutettavan henkilökohtainen motivaatio ja innostaminen
Digitaidot yleisesti
Työnantajan tarpeet/näkökulma

Pilottihankkeen osallistujia on 100 / liitto (yhteensä 300). Koulutus tapahtuu pienryhmissä (8-12 hlöä). Kokonaiskesto 14 opetustuntia (2-4 peräkkäistä päivää, 3-7 opetustuntia/kerta). Luottamusmies ja työnantaja sopivat neuvotellen koulutukseen osallistuvat. Koulutukset tapahtuvat työajalla ja työnantajalle ei korvata erikseen menetettyä työpanosta. Koulutus on työntekijöille ilmaista (ml. mahdolliset matkakustannukset). Tarkoista aikatauluista koulutuksille sovitaan luottamusmiehen, työnantajan ja hankkeen kouluttajien kesken.

Hankkeen taustalla ovat Google.org, Sak ja Nesta sekä toteuttajina, Työväen Sivistysliitto TSL ry, Demos Helsinki, Auto- ja kuljetusalan Ammattiliitto AKT, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ja Teollisuusliitto.

Katso ja kuuntele: Digitaitoja voi oppia, Innostu digitalisaatiosta, Tulevaisuuden taitoja tänään -podcast

Lisätietoja: hankepäällikkö Kim Katainen 045 250 7080 kim.katainen@tsl.fi ja hankepäällikkö Janne Laulumaa 040 590 6878 janne.laulumaa@tsl.fi