Työpolkuohjaaja – silta työhön -hankkeen logo

Työpolkuohjaaja-konseptin tavoitteena on vahvistaa työelämän kohtaantoa lisäämällä työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia kohdata ja työllistää nuoria sekä erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Hanke toimii Päijät-Hämeen alueella 1.3.2023 – 28.2.2025. Kohderyhmänä ovat työllistävät organisaatiot sekä nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat työntekijät.

Hankkeessa rakennetaan Työpolkuohjaaja-toimintamalli sekä Työpolkuohjaaja-valmennus. Valmennuksen suorittanut Työpolkuohjaaja vie tietoa työyhteisöön hyväksyvän kohtaamisen ja selkeän, rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Työpolkuohjaajan tehtävänä on huomioida, että työntekijän erityisen tuen tarve huomioidaan, ja että työpaikan vuorovaikutus ja ilmapiiri tukevat työntekijän kiinnittymistä työyhteisöön. Työpolkuohjaaja eroaa työpaikkaohjaajasta siten, että Työpolkuohjaaja-valmennus kohdistuu erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden kohtaamiseen sekä vuorovaikutuksen keinoihin perehdytyksessä ja ohjaamisessa. Työpolkuohjaaja-valmennukset työnantajaorganisaatioiden työntekijöille ja yrittäjille vahvistavat työpaikkojen valmiuksia työllistää erilaisia työntekijöitä.

Hankkeessa järjestetään keskustelufoorumeja, joissa nuoret ja tukea tarvitsevat työnhakijat ja työntekijät voivat kertoa ohjaukseen ja kohtaamiseen liittyvistä tarpeistaan ja toiveistaan. Työelämänpelisäännöistä kertovat webinaarit ovat myös suunnattu työnhakijoille ja työntekijöille. Työnantajille suunnatuissa webinaareissa kerrotaan työllistämisen mahdollisuuksista. Lisäksi hanke kokoaa digitaalisen verkostokartan alueellisista palveluista verkostoitumisen ja palveluohjauksen tueksi.
 

Työpolkuohjaaja-valmennus kevät 2024

Työpolkuohjaaja-valmennuksen tavoitteena on antaa työkaluja nuorten, maahanmuuttaneiden, nepsy-henkilöiden sekä osatyökykyisten työntekijöiden ohjaamiseen ja kohtaamiseen työpaikalla. Valmennus lisää työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia kohdata ja työllistää nuoria sekä erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Valmennus sopii organisaatioiden työntekijöille ja työnantajille.  Työpolkuohjaaja-valmennus on osallistujille maksuton.

Valmennus sisältää yhteisen aloituksen, 1–4 valittavaa osiota sekä lopuksi arvioinnin ja palautteen.  Yhteinen osio käsittelee erityistä tukea tarvitsevan ohjaamista työpaikalla sekä Työpolkuohjaajan roolia. Valittavat osiot käsittelevät tarkemmin nuorten, maahanmuuttaneiden, nepsy-henkilöiden sekä osatyökykyisten kohtaamista ja ohjausta työpaikalla.

Osallistujat voivat halutessaan suorittaa valmennuksessa 1–2,5 opintopistettä sekä digitaalisia osaamismerkkejä. Jokaisesta valittavasta osiosta voi saada osaamismerkin. Kaikki osiot suoritettuaan osallistuja saa Työpolkuohjaaja-koontimerkin. Osaamismerkkejä voi hyödyntää esimerkiksi omassa ansioluettelossa ja osaamisen kuvaamisessa.

Keväällä 2024 järjestetään kaksi valmennusta, joista ensimmäinen on lähipainotteinen ja toinen toteutetaan pääosin verkossa.
 

1. Lähitoteutus

Valmennus alkaa 14.2.
Lähiluentojen paikka: Kauppakeskus Trio, Lahden Palvelutori, 2. krs, tapaamistila Aalto
ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.1. verkkolomakkeella
 

2. Etätoteutus

Valmennus alkaa 14.3.
Huomio: Etätoteutuksen ensimmäinen osa on lähitapaamisena (Paikka: Kauppakeskus Trio, Lahden Palvelutori, 2. krs, tapaamistila Aalto)
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.2. verkkolomakkeella

Valmennusten tarkemmat aikataulut: työpolkuohjaaja-valmennuksen aikataulut kevät 2024 (pdf)

Lue lisää Työpolkuohjaaja-valmennuksesta Aikamerkin jutusta: Erityisen tuen tarve ei estä työntekoa
 

Hankkeen some-kanavat

Facebookissa: www.facebook.com/siltatyohon
Instagramissa: @siltatyohon
 

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ry. Hankkeen osatoteuttajana on LUT-yliopisto, Lahden kampus, joka arvioi Työpolkuohjaaja-toimintamallin ja -valmennuksen vaikuttavuutta keräämällä tietoa kohderyhmiltä sekä kokoaa arvioinnista raportin. Sidosryhmäkumppaneita ovat Lahden kaupungin työllisyyspalvelut, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Inspis ry, Tatsi ry sekä Teollisuusliitto. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Ota yhteyttä!