Työpolkuohjaaja – silta työhön -hankkeen logo

Hanke tarjoaa Päijät-Hämeen alueen työnhakijoille ja työntekijöille maksuttoman TYPE-tupa -webinaarin. Webinaarissa saat käytännönläheisiä ohjeita työelämään työtarinoiden kautta. Keskustelemassa ovat Timo Katajainen (SAK) sekä Anne Pässilä (LUT).

Ilmoittaudu mukaan 24.9. mennessä.


Työpolkuohjaaja-konseptin tavoitteena on vahvistaa työelämän kohtaantoa lisäämällä työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia kohdata ja työllistää nuoria sekä erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Hanke toimii Päijät-Hämeen alueella 1.3.2023 – 28.2.2025. Kohderyhmänä ovat työllistävät organisaatiot sekä nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat työntekijät.

Hankkeessa rakennetaan Työpolkuohjaaja-toimintamalli sekä Työpolkuohjaaja-valmennus. Valmennuksen suorittanut Työpolkuohjaaja vie tietoa työyhteisöön hyväksyvän kohtaamisen ja selkeän, rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Työpolkuohjaajan tehtävänä on huomioida, että työntekijän erityisen tuen tarve huomioidaan, ja että työpaikan vuorovaikutus ja ilmapiiri tukevat työntekijän kiinnittymistä työyhteisöön. Työpolkuohjaaja eroaa työpaikkaohjaajasta siten, että Työpolkuohjaaja-valmennus kohdistuu erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden kohtaamiseen sekä vuorovaikutuksen keinoihin perehdytyksessä ja ohjaamisessa. Työpolkuohjaaja-valmennukset työnantajaorganisaatioiden työntekijöille ja yrittäjille vahvistavat työpaikkojen valmiuksia työllistää erilaisia työntekijöitä.

Työpolkuohjaaja-valmennus toteutetaan osallistujien tarpeet ja toiveet huomioiden monimuotoisena. Valmennuksesta on mahdollista saada opintopisteitä tai osaamismerkkejä.

Hankkeessa järjestetään keskustelufoorumeja, joissa nuoret ja tukea tarvitsevat työnhakijat ja työntekijät voivat kertoa ohjaukseen ja kohtaamiseen liittyvistä tarpeistaan ja toiveistaan. Työelämänpelisäännöistä kertovat webinaarit ovat myös suunnattu työnhakijoille ja työntekijöille. Työnantajille suunnatuissa webinaareissa kerrotaan työllistämisen mahdollisuuksista.

Hanke kokoaa digitaalisen verkostokartan alueellisista palveluista verkostoitumisen ja palveluohjauksen tueksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ry. Hankkeen osatoteuttajana on LUT-yliopisto, Lahden kampus, joka arvioi Työpolkuohjaaja-toimintamallin ja -valmennuksen vaikuttavuutta keräämällä tietoa kohderyhmiltä sekä kokoaa arvioinnista raportin. Sidosryhmäkumppaneita ovat Lahden kaupungin työllisyyspalvelut, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Inspis ry, Tatsi ry sekä Teollisuusliitto. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Hankkeen some-kanavat
Facebookissa: www.facebook.com/siltatyohon
Instagramissa: @siltatyohon

 

Ota yhteyttä!