Menetänkö työttömyyskorvauksen, jos osallistun koulutukseen?

1.1.2019 voimaan astunut työttömyysturvalain uudistus on parantanut mahdollisuuksia opiskella työttömyysetuuden kärsimättä. Et menetä työttömyysetuutta opiskelun vuoksi, jos: 
•    olet täyttänyt 25 vuotta
•    opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta
•    opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa, lue lisää
•    lopullisen päätöksen asiasta tekee TE-toimisto, joten ennen kurssille ilmoittautumista kannattaa vielä varmistaa oma tilanne sieltä

Koulutuksen aikana säilyy velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, mikäli niitä tarjotaan. 

Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä on edellä mainittujen seikkojen lisäksi, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Lain perusteluissa sanotaan, että ainakin julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten (kuten TSL -opintokeskus) järjestämien opintojen katsotaan täyttävän tämän edellytyksen. Esimerkiksi kieliopintojen, luku- ja kirjoitustaidon opintojen sekä tietoteknisiä valmiuksia antavien opintojen olisi lain mukaan yleensä katsottava parantavan ammatillisia valmiuksia. Toimivalta asian ratkaisemiseen on työ- ja elinkeinotoimistolla, joten ennen ilmoittautumista kannattaa aina olla yhteydessä TE-toimistoon. 
Lisätietoja

Kerryttääkö koulutus aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta?

Työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa työnhakijan työttömyysetuutta alennetaan 65 etuuden maksupäivän ajaksi 4,65 prosentilla, jos hakija ei edeltävän 65 etuuden maksupäivän aikana ole osoittanut riittävää aktiivisuutta olemalla työssä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin.

Vuoden 2019 alusta aktiivimalliin on tullut muutoksia, joiden mukaan sivutoimiset opinnot alkavat myös kerryttää aktiivisuuden ehtoa.

Aktiiviehto täyttyy, jos opiskelet lyhytkestoisia opintoja vähintään viisi päivää aktiivimallin tarkastelujakson aikana.
Lisätietoja

Miten aktiivimalli muuttuu 1.4.2019?

Huhtikuusta alkaen työttömillä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset aktiivisuuden osoittamisesta, kun koulutuksen järjestäjiä tulee olemaan enemmän. Lisäksi toiminnan kenttä laajenee, 1.4. alkaen aktiivisuutta kertyy monenlaisesta koulutuksesta. 1.4. alkaen koulutus voi olla myös työhaastatteluvalmennusta, koulutusta ansioluettelon tekemiseen tai pitkäkestoisempaa uravalmennusta.
Lisätietoja

Saanko koulutuksesta todistuksen? 

Osallistumisesta aktiivisuutta kerryttävään toimintaan tulee saada todistus, kun kyse on 1.4.2019 voimaan tulevan muutoksen mukaisesta työllistymistä tukevasta toiminnasta. Todistus toimitetaan työttömyysajan hakemuksen liitteeksi työttömyysetuuden maksajalle, eli työttömyyskassalle tai Kelalle. Todistuksen perusteella etuuden maksat eli työttömyyskassat ja Kela huomioivat osallistumisen aktiivisuutta kerryttäväksi. Ilman todistusta ei saa kerrytettyä aktiivisuutta.

TSL:n kursseilta saat aina todistuksen, jossa kerrotaan, että järjestetty koulutus on työllistymistä tukevaa. Työttömien kursseilla opitaan myös, miten todistus toimitetaan hakemuksen liitteenä työttömyyskassalle tai Kelalle.