Mikko Siljander

”ETUI:n kurssi avasi työurallani uuden oven."

Mikko Siljander seisoo suuren kyltin oikealla puolella. Kyltissä lukee: Järjestäydy!

Mille ETUI-kurssille olet osallistunut ja milloin?

”Olen osallistunut kahdelle ETUI:n kurssille.  Ensimmäinen oli ammattiliittojen järjestämistyötä käsittelevä kurssi Torinossa keväällä 2013 ja jälkimmäinen projektihallintoon ja EU:n rahoitusmekanismeihin liittynyt kurssi Barcelonassa kesällä 2016.”

Mikä koulutuksessa oli parasta sinulle ja miten liittosi hyötyi osallistumisestasi?

”Jos uskoo elämässä siihen, että yksi asia vaikuttaa toiseen, niin silloin ETUI:n kurssit ovat mahdollisuuksia niin kuin minulle kävi. Torinon ETUI-kurssi muutti elämäni. Kuulin siellä ensimmäistä kertaa järjestämistä. ETUI:n kurssi oli yksi lähtölaukaus sille, että JHL:ssä alettiin tehdä järjestämistyötä pienin askelin. Kun kuulin järjestämisestä täysin ulkopuoliselta ihmiseltä – brittiläiseltä Stew Collegen Carl Ropelta – se mahdollisti sen, että olin avoimempi. Koko juttu imeytyi voimallisesti verrattuna siihen, että olisin kuullut järjestämisestä ensimmäistä kertaa jossakin tavanomaisemmassa ympäristössä. En olisi silloin välttämättä innostunut.

Kansainväliset henkilöstökoulutukset, kuten ETUI-kurssit, kuuluvat meidän työhön. Kun saamme uudenlaisia näkökulmia, työkaluja ja verkostoidumme, tekemiseemme tulee uutta virtaa.

Taloudellisesti kursseille osallistuminen ei ole liitolta suuri panostus, koska ETUI-koulutukset ovat edullisia.

Ajattelen ETUI-koulutuksia liiton näkökulmasta tarvelähtöisesti: Tässä on aihe, josta tarvitaan meille tietoa. Lähdetään mukaan! Asenne ratkaisee! Samalla osallistumisiin sisältyy myös solidaarisuusnäkökulma: menemme myös antamaan ja jakamaan osaamistamme.

Esimiehelleni sanoin kehityskeskustelussa, että jos olisin sinä, niin lähettäisin meistä jokaisen vuorollaan ETUI:n kurssille. Rohkaisin myös johtoa ja esimiehiä käymään kursseilla, jotta he saavat omaan työhönsä tueksi kansainvälisiä vaikutteita, verkostoja ja ymmärrystä. Välillä on hyvä käydä myös kaukana, että näkee lähelle.  Olennaista on myös se, ettei suljeta kansainvälisten koulutusten ja niiden kautta luotujen verkostojen mahdollisuuksia pois liiton työn kehittämisestä.

Yksi iso este kansainvälisten koulutuksien osallistumisten tiellä näyttää olevan se, että osa liittojen henkilökunnasta suhtautuu niihin kuin palkintomatkoihin tai että kansainvälinen ulottuvuus olisi jotakin, joka olisi poissa arjen tekemisestä. Näinhän ei ole, vaan koulutuksista voimme tuoda uusia näkökulmia liiton työhön ja esimerkiksi ay-liikkeen globaaleiden haasteiden purkamiseen. Ihmisethän ovat kuitenkin kaikkialla samanlaisia. Ajattelen myös, että meillä toimitsijoilla on velvollisuus tarjota aktiiveille uusia näkökulmia ja työkaluja.”

Mikä koulutuksessa oli haastavaa?

”Esimerkiksi projektihallinnon kurssilla kävi niin, että ensimmäisenä päivänä kaikki esittävät asiantuntijuutta ja viestivät vain omista lähtökohdistaan omaa totuuttaan. Kun kurssin edetessä porukka hitsautuu yhteen, niin keskustelun taso syveni. Syntyy yhteinen oivallus, että ollaan tässä kaikki samassa veneessä ja haetaan yhdessä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin.

Kurssilla on hyvä varautua myös siihen, että aluksi luodaan kurssin osallistujien kesken oma kieli eli jaettu käsitemaailma.  Huomasin projektihallinnan kurssilla, että kun keskustelu ei oikein edennyt, syynä oli se, että tarkoitimme tietyillä avainkäsitteillä eri asioita. Kun suoraan kysyin tästä toisilta kurssilaisilta, hekin huomasivat saman. Kun asia purettiin, keskustelu syveni nopeasti.  Kannattaa olla mukana rakentamassa sellaista ilmapiiriä, missä on tilaa luottamuksen kehittymiselle. Kun ihmiset pääsevät oikeasti ihmisinä esiin, syntyy huimia kursseja ja saadaan yhteisöllisyyttä aikaiseksi.”

Verkostoituko?

”Verkostoidin ja kursseilla syntyy myös ystävyyssuhteita. Tutustuin esimerkiksi brittiläisiin Gus Gruppiin ja Mark Pollitiin. Olemme tehneet yhteistyötä kurssin jälkeen ja kehitteillä on uusia innovaatioita arjen työhömme. Glasgow’ssa Trade Union Education Centerissä työskentelevä Mark on käynyt kerran meillä JHL:ssä ja itse olen käynyt kahdesti Glasgow’ssa.”

Kaksi henkilöä puvuissa poseeraa kameralle vierekkäin. Taustalla on muita henkilöitä. Joku puhuu puhelimessa.

Kolme mieshenkilöä poseeraa kameralle kadulla. Miehet hymyilevät kameralle. He seisovat vierekkäin. Taustalla näkyy liikennemerkkejä ja taempana on isoja rakennuksia.

Millainen kielitaito osallistujilla oli?

”Vaihteleva, rallienglanti riittää. Tärkeää on asenne, uskallatko heittäytyä ja kurssilla kielitaito kehittyy. Kurssilaiset myös auttavat toisiaan. Voi vaikka miettiä etukäteen sitä, että mistä kurssilla mahdollisesti puhutaan. Kirjoitta vaikka etukäteen keskeisin viestisi englanniksi ja lue se kurssilaisille, jos näin helpotat englanninkieliseen keskusteluun aloittamista.”

Miten kurssin käytännön järjestelyt oli hoidettu?

”Käytännön järjestelyt oli hoidettu hyvin. Jos ETUI maksaa matkakulut takaisin kuitteja vastaan kurssin jälkeen, jokainen kuitti on todella säästettävä ja lähetettävä ETUI:hin.”

Mitä ensikertaisen ETUI-kurssille osallistujan on hyvä tietää etukäteen ETUI-kursseista? Mitä kurssille kannattaa ottaa mukaan?

”Rohkeutta, heittäytymistä eli mitä enemmän annat ja osallistut, sitä enemmän saat kurssilta. Kyse on kuitenkin ihan perusvuorovaikutuksellisesta ryhmätilanteesta. Olet kiinnostunut ihmisistä ja heidän asioistaan ja tuot arvostavasti tämän esiin.” 

Teksti:
Kirsi Mäki, TSL

Kuvat:
Mikko Siljander, JHL