Ennakoinnilla osaamista -koulutus pedagogiselle henkilöstölle: työpaja 2

Ajankohta -

Kurssipaikka
  • online

Ennakoinnilla osaamista -koulutus pedagogiselle henkilöstölle: työpaja 2

Ennakoinnilla osaamista -koulutus on tarkoitettu opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle. Kokonaisuus sisältää viisi maksutonta etätyöpajaa vuoden 2021 aikana. 

Kukin työpaja koostuu kahdesta puolen päivän mittaisesta etätyöpajasta (4 x 45 min) sekä ennakko-, väli- ja seurantatehtävästä. Tehtävät auttavat orientoitumaan työpajan aiheisiin. Välitehtävän voi tehdä yksin tai pareittain, ja sen tarkoituksena on kehittää omaa työyhteisöä. Seurantatehtävät vahvistavat opitun vaikuttavuutta.

Jokaisesta työpajasta saa yhden opintopisteen. Kaikkiaan kokonaisuudesta on siis mahdollista saada viisi (5) opintopistettä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin, JHL-opiston, Murikka-opiston ja Aktiivi-Instituutin kanssa. Rahoittajana toimii Opetushallitus. 

Työpaja 2: Oppimisen vaikuttavuus 1: oppiminen arjessa ja työssä (TSL)

  • 7.6.2021 klo 9.00–12.00 Katri Söder: Opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineet, osaamiskartoitusten hyödyntäminen, opintopolkujen tunteminen ja ohjaus työnhaussa. 
  • 21.6.2021 klo 9.00–12.00 Kirsi Hyytinen: Vaikuttavuuden ja laadun parantaminen vapaan sivistystyön opinnoissa

Työpajakokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

  • tunnistaa osaamista
  • hyödyntää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä
  • tunnistaa opintopolkuja
  • vahvistaa vapaan sivistystyön vaikuttavuutta. 

Kurssipaikka

Koulutus järjestetään verkossa Howspace-alustalla.

Hinta

Koulutus on maksuton osallistujille. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työpajaan 2 täällä.

Lue lisää muista työpajoista ja ilmoittaudu: 

Työpaja 1
Työpaja 3
Työpaja 4
Työpaja 5

Lisätietoja

koulutuspäällikkö, apulaisopintojohtaja Inari Juntumaa 
040 905 1940, inari.juntumaa@tsl.fi