Häirintäyhdyshenkilö ja turvallinen tila -verkkokurssi

Ajankohta -

Kurssipaikka
  • Teams
Hinta

Koulutus maksaa 20€ / osallistuja.

Häirintäyhdyshenkilö ja turvallinen tila -verkkokurssi

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen verkkolomakkeella.

Koulutuksessa käsitellään häirintää ja epäasiallista toimintaa tilaisuuksissa, turvallisen tilan periaatteita ja yhdenvertaisuutta sekä niiden huomioimista tilaisuuksien järjestämisessä sekä toimintatapoja häirintätilanteissa. Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat toimia tilaisuuksien häirintäyhdyshenkilöinä sekä läpikäydä siihen liittyviä ohjeistuksia tilaisuuksissa. 

Koulutus on suunnattu kaikille tilaisuuksien järjestämisen parissa toimiville. Kouluttajana toimii Inari Juntumaa. Koulutus maksaa 20 € / osallistuja. 

Osaamistavoitteet
Osallistujat osaavat keskusteluttaa turvallisen tilan periaatteista.
Osallistujat osaavat tunnistaa häirintätilanteet.
Osallistujat osaavat tukea häirintätilanteen osallisia. 

Lisätietoja: Inari Juntumaa, inari.juntumaa@tsl.fi, 040 905 1940