Järjestön hallitusosaaja (JHO) -koulutus

Ajankohta -

Kurssipaikka
  • Lähipäivä Helsingissä, muut osat verkossa.

Järjestön hallitusosaaja (JHO) -koulutus

Tilaisuuden päätteeksi joukko ihmisiä keskustelee keskenään pienissä ryhmissä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 11.9.
Lisätiedot: Säde Tahvanainen, sade.tahvanainen@tsl.fi, p. 040 747 6663

Järjestön hallitusosaaja (JHO) -koulutuksessa saat uusia näkökulmia järjestöjen hallitustyöskentelyyn ja pääset kehittämään omaa osaamistasi. Koulutuksesta saat työkaluja vuorovaikutteiseen ja tulevaisuuteen katsovaan järjestöjohtamiseen.

Koulutus antaa valmiudet toimia valtakunnallisen tai alueellisen järjestön hallituksessa ja kehittää oman hallituksen toimintaa. Koulutuksessa käydään läpi hallitustoiminnan eri osa-alueet sujuvan yhteistyön rakentamisesta aina ison järjestön talouden hoitoon, hallituksen rooliin ja vastuisiin sekä ennakointiin. Koulutus sisältää asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi vuorovaikutteista työskentelyä ja osallistujien keskinäistä vertaisoppimista.

Koulutus on avoin kaikille valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen (ns. "isojen järjestöjen") hallitusten jäsenille. Tämän koulutuksen järjestäjänä toimii Työväen Sivistysliitto.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksen osallistumismaksu 250 € (sis. alv) laskutetaan, kun ilmoittautuminen on vahvistettu.

Osaamistavoitteet

  • Osallistuja tunnistaa järjestön hallitusrooliin liittyvät vastuut, oikeudet ja velvollisuudet.
  • Osallistuja osaa edistää toiminnallaan sujuvaa vuorovaikutusta hallituksessa.
  • Osallistuja osaa edistää hyvän hallintotavan toteuttamista omassa hallituksessaan.
  • Osallistuja osaa analysoida järjestön keskeisiä talouden asiakirjoja.
  • Osallistuja osaa arvioida toimintaympäristön muutosten vaikutuksia oman järjestön toimintaan.
  • Osallistuja osaa arvioida oman järjestönsä toiminnan ekologista, taloudellista ja kulttuurista kestävyyttä.
     

JHO-konsepti

JHO-koulutuksen ja -konseptin ovat kehittäneet Työväen Sivistysliitto, Opintokeskus Sivis ja Maaseudun Sivistysliitto. Yhteiskehittämisessä oli lisäksi mukana useita muita opintokeskuksia ja järjestöjä. Lue lisää koulutuskokonaisuudesta ja JHO-pilottikoulutuksen saamasta palautteesta koulutuksen verkkosivuilta jarjestonhallitusosaaja.fi.