Työnhaun ja oman osaamisen kehittämisen kursseja

Järjestämme työttömille maksuttomia kursseja, joilla opitaan taitoja työnhakuun ja oman osaamisen tunnistamiseen. Kurssit järjestetään etäopintoina, ja niihin sisältyy ennakkotehtävä. Jokaiseen kurssipäivään sisältyy tunnin omakustanteinen lounastauko. Lue lisää alta ja ilmoittaudu mukaan.
 

Rohkeutta työnhakuun

Opettaja: työnohjaaja, Työpaikkakuraattori Outi Haapakangas

ti 26.10.2021 klo 10.00 - 15.00, Ilmoittaudu tästä.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • ymmärtää toimijuuden perusajatuksen
 • pystyy hahmottamaan, miten voi hyödyntää omaa toimijuuttaan työhaussa
 • hahmottaa vahvuuksiaan työnhakijana
 • tehdä työnhakuprosessia koskevia valintoja omista vahvuuksistaan käsin
 • rohkaistuu työnhakijana

Työnhaun asiakirjat

Opettaja FT, vokologi ja logonomi Kati Järvinen
 
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa 
 
 • laatia perinteisen ansioluettelon, jossa kuvaa taustaansa ja kokemustaan 
 • valita itselleen sopivan ansioluettelotyypin (erilaisista visuaalisista vaihtoehdoista) 
 • muokata ansioluetteloaan 
 • kuvata osaamistaan 
 • räätälöidä hakemuksen hakuilmoituksen mukaan.

Työnhaun vuorovaikutus 

Opettaja FT, vokologi ja logonomi Kati Järvinen

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 • tunnistaa vuorovaikutustyylinsä
 • kehittää vuorovaikutustaan
 • vuorovaikuttaa jämäkästi, myönteisesti ja rakentavasti
 • valmistautua työpaikkahaastatteluun tehokkaasti ja monipuolisesti.

Osaamisen tunnistaminen

Opettaja: työnohjaaja, Työpaikkakuraattori Outi Haapakangas
 
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa
 
 • sanoittaa osaamistaan monipuolisesti 
 • suunnitella osaamisen kehittämistä tavoitteellisesti 
 • tunnistaa urakehitysmahdollisuuksia 
 • tunnistaa koulutusmahdollisuuksia 
 • hahmottaa vahvuutensa.

Improvisaatio 

Opettaja: teatteri-ilmaisun ja improvisaation ohjaaja Eveliina Heinonen 

Ryhmäkoko max. 12 henkilöä

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa 

 • tunnistaa vahvuutensa esiintyjänä ja vuorovaikuttajana 
 • esiintyä rennommin mutta vakuuttavammin 
 • vuorovaikuttaa monipuolisemmin ja sitouttavammin.