TSL kouluttaa työelämän koulutusneuvojia yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. Koulutusneuvojan tehtävä on omassa työyhteisössään tai järjestössään vertaistukena neuvoa ja ohjata työtovereita kehittämään osaamistaan aikuiskoulutuksen eri väyliä hyödyntäen.

Seuraava Työelämän koulutusneuvoja -kurssi 
Turussa 19.3. - 9.4.2016 (Cumulus)

>> Lue lisää ja ilmoittaudu

Reijo Frank - Vapauden viesti

Perinteisen työväenlaulun merkittävin veteraani Reijo Frank viettää 60-vuotistaiteilijajuhlaansa vuonna 2015. Kunnianosoituksena hänen pyyteettömälle ja arvokkaalle työlle on nyt julkaistu viiden CD:n kokoelma, jolle on koottu hänen kaikki tunnetuimmat ja unohtumattomimmat työväenlaulujen tulkintansa aina vuodesta 1969 alkaen.

>> Lue lisää ja tilaa omasi

13.2.2008

Kouluttajalla on monet konstit. Myös tulevaisuutta voi muistella ja vieläpä tuloksekkaasti.

Toiminnan kehittämisessä voi hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Kansalaistoiminnassa aktiivisesti toimivat tuntevat aivoriihet, ajatuspajat, fläppisulkeiset, swotit ja lukemattomat muut konstit, joilla toimintaan haetaan uutta potkua.

Samapa tuo mikä menetelmä on käytössä, jos se tepsii. Tavoitteeseen päästään, kun toimintaan saadaan uusia ihmisiä ja tuoreita ajatuksia sekä uutta intoa toteuttaa suunnitelmia.

Tulevaisuusmuistelu on menetelmä, jolla haetaan konkreettisia keinoja toiminnan lähitulevaisuuden suunnitteluun. Koulutukseen osallistuvat hyppäävät ajallisesti eteenpäin tulevaisuuteen ja käyvät vuorovaikutuksen avulla muistellen läpi oman toiminnan onnistumisen syitä.

Tulevaisuusmuistelun voi toteuttaa missä vain. Olennaista on osallistujien rohkea heittäytyminen myönteiseen ajatteluun. Muistelu ei edellytä erityisiä opintoja, enemmänkin halua etsiä uutta ja havaita toimivia käytäntöjä.

TSL:n kouluttajat käyttävät tulevaisuusmuistelua koulutusmenetelmänä. Liitto on suunnitellut jäsenjärjestölleen sosialidemokraattiselle puolueelle oman tulevaisuusmuistelukoulutuksen, joka on parhaillaan käytössä eri puolilla maata.

Koulutukseen osallistuneilta saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Parin kolmen tunnin tilaisuus on tuottanut nipun toteuttamiskelpoisia toimintaideoita. Kaiken lisäksi koulutustilaisuus on osoittautunut hauskaksi, kun ihmiset rohkaistuvat roolihahmojen kautta katsomaan asioita uudesta näkökulmasta.

Tulevaisuusmuistelu sopii menetelmänä mihin tahansa järjestöön tai työyhteisöön, joka haluaa kehittää työskentelyään. Koulutuksen voi toteuttaa jopa alle kymmenellä osallistujalla tai puolestaan kymmenillä yhteisöstä riippuen.

Lisätietoja TSL:n räätälöidyistä kursseista löydät koulutussivuiltamme sekä suoraan TSL:n koulutus- ja kehittämispalvelujen tarjoajilta.

 
|
Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki p. 0207 457 600 © TSL - Tekninen toteutus Avoine Oy, Design hhoy.