YGAP

Tieto on todellista pääomaa

Poliittisten ja aatteellisten työväenlehtien alkujuuret johtavat 1800-luvun loppuun. Kirjailija Väinö Linna kirjoitti vuonna 1969 Aikamerkissä ajatuksiaan yhteiskunnan muutoksesta.

>> Lue lisää Aikamerkistä 

 

Vuoden 2017 teemavuodeksi on valittu Järjestöt innostajina. Siksi tapahtumat on valittu monipuolisesti: vuoden aikana innostutaan niin digivälineistä, vaikuttamisesta, sosiaalisen median tuulista kuin talousajattelun haltuun ottamisestakin. Kaikki osat ovat olennaisia järjestötoiminnan kehittämisessä niin toimintaympäristön kuin digitalisaationkin sekä ottaessa että antaessa. Kevään ja alkusyksyn tapahtumat ovat muutaman tunnin mittaisia ja sisältävät palan painiketta.

Teemavuosi päättyy railakkaaseen Järjestöt innostajina -päiväseminaariin marraskuussa - tarkoituksella juuri vuoden pimeimpään aikaan. Tällöin kootaan teemavuoden anti yhteen ja vietetään koko päivä vielä uusien innostavien käytäntöjen, esimerkkien ja unelmien parissa. Päivä sisältää sekä tunteisiin että järkeen vetoavia osia useita eri aisteja innostavasti kutkutellen. 

Tämän teemavuoden jälkeen järjestösi ei ole entisensä!

>> Teemavuoden tapahtumat

 

  |

   

   

   

   

   

   

   

  Keskustelu työajasta on ylipolitisoitunut

  Taitamattomalla politikoinnilla voidaan sotkea asioita, joita on totuttu ratkaisemaan neuvotellen, sosiologian yliopistolehtori Mika Helander kirjoittaa.

  Kuka määrittelee mahdottoman?

  Antti Koskela kirjoittaa, miten päättäjät voivat rajata todellisuutta haluamallaan tavalla valitsemalla omalle asialleen myötämieliset asiantuntijat tai puolueettomalta vaikuttavat neuvonantajakoneet.  

  Siltasaarenkatu 18 - 20 A, 00530 Helsinki p. 0207 457 600 © TSL - Tekninen toteutus Avoine Oy, Design hhoy.