Erittäin valaisevia kursseja!

Digitaalisen värin ABC ja kuvankäsittelyn perusteet 3 päivää 2. – 3.2.2015 ja 23.2.2015
Värien hallinta 16.3.2015
Kuvankäsittelyn jatkokurssi- työpaja 6. – 7.4.2015
Käsisalamakurssi 10.3.15
Studiovalaisukurssi 11.3.15
Paint Shop Pro - kuvankäsittelyn perusteet 6.5.15 - 7.5.15

Lue lisää ja ilmoittaudu:

>> Valo- ja videokuvaus >> Kuvankäsittely >> Kaikki kurssit

  

Oppimisvaikeudet työpaikoilla

NordPlus Aikuiskoulutus -hanke

Hankkeessa selvitettiin teollisilla, palvelualojen ja julkisten alojen työpaikoilla, miten niissä tiedostetaan ja tunnistetaan oppimisvaikeuksia ja miten ne ilmenevät, mitä vaikutuksia niillä on ja miten työtä ja uuden oppimista voi tukea niiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia.

>> Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista
>> Rapport om kartläggningen och dess resultat 


 

 

 

TSL:n jäsenjärjestö SDP on käynnistänyt työn uuden periaateohjelman laatimiseksi. Toiveena on, että periaatetyöhön liittyen järjestettäisiin keskustelutilaisuuksia ympäri Suomea. Näin periaateohjelmassa saadaan kuulumaan tavallisen ihmisen ääni. Lue lisää »
Digitarinat ovat vanhaa tarinankerrontaperinnettä ja nykyaikaista digitaalista tekniikka yhdistävä tapa luoda katsojia koskettavia tarinoita. Digitarinan avulla voit nostaa esiin tärkeitä asiakysymyksiä ja vaikuttaa. TSL järjestää keväällä 2015 kaksi työpajaa: 24. – 25.1. ja 9. – 10.5 Lue lisää »
Vältä vuodenvaihteen ruuhka ja raportoi nyt ne vuoden 2014 kurssit ja kerhot, joiden toiminta on päättynyt. Lue lisää »
TSL ja SDP järjestävät eläkeseminaarin Helsingissä 4.12. klo 14. Tilaisuudessa puhumassa mm. valtiovarainministeri Antti Rinne, dosentti Ilkka Taipale sekä Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton pj. Vappu Taipale. Lue lisää »

 

TSL mukana hankkeissa:

  Oppimisvaikeudet työpaikalla

  Hankkeessa selvitetään, miten työpaikoilla tiedostetaan ja tunnistetaan oppimisvaikeuksia.  Samoin tutkitaan, miten oppimisvaikeudet ilmenevät ja mitä vaikutuksia niillä on. Selvitämme myös, miten työtä ja uuden oppimista voi tukea niiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia.

  Selvitys toteutetaan kartoituskyselynä teollisten ja palvelualojen työpaikoilla niin Suomessa kuin Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

  Tarkoituksena on kyselyn tulosten perusteella tehdä suosituksia toimiksi, jotka auttavat oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja tukemisessa. Nämä suositukset koskevat työnantajia, viranomaisia ja ammattiliittoja kussakin maassa.

  Lue lisää projektin omilta kotisivuilta:
  http://ipanordplus.freemore.se/ 

  Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla

  Hankkeessa tehdään selvitys, miten yhteistoimintalain mukaista osaamisen kehittämisen toimintamallia on työpaikoilla lähdetty toteuttamaan, miten vertaistukea (työpaikan koulutusneuvojia, ammattiyhdistysten opintosihteereitä, pätevyysluotseja) ja eri koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi. 

  Selvityksessä kartoitetaan osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutuminen erityisesti niiden työntekijöiden kohdalla, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa, tai jotka ovat työttömyysuhan alla (20-30-vuotiaat; ikääntyneet; erilaiset oppijat; maahanmuuttajat; työpaikan muutostilanteissa olevat).

  Tavoite on selvityksen myötä edistää työyhteisössä olevan osaamisen kehittämisen käytäntöjä yhteistoiminnassa sekä hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia resursseja, joita mm. koulutusneuvojaverkosto tarjoaa.

  Osaava henkilöstö kotouttaa

  Osaava henkilöstö kotouttaa -hankkeella edistetään sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kulttuurienvälistä osaamista ja tuetaan kaksisuuntaista kotoutumista. Hämeenlinnassa ja Lahdessa toteutettavassa hankkeessa koulutetaan työyhteisöjä toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä.

  TSL:n hallinnoimassa hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelut -liikelaitos, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Hämeenlinnan Setlementti ry. Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.

  Lue lisää projektin omilta sivuilta:
  www.osaava.yhdistysavain.fi

  Suomea työssä

  Suomea työssä -hanke oli TSL:n, PAMin ja JHL:n yhteinen hanke, jonka tavoitteena oli edistää maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja kehittää ammattiyhdistystoiminnan roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa.

  Syksyllä 2013 alkaneissa suomen kielen ja työelämän koulutuksissa kehiteltiin koulutusmallia, jonka tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. TSL valmensi PAMin ja JHL:n ammattiosastoja monikulttuurisen ryhmän ohjaustaidoissa.  

  Hanke alkoi helmikuussa 2013 ja päättyi 2014 lopussa. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. 

  Koordinaattori Päivi Vartiainen-Ora, p. 040 7639657, paivi.vartiainen-ora(at)tsl.fi.

  Lue hankkeen esittely.

   

  |

  Get Flash to see this player.

  Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki p. 0207 457 600 © TSL - Tekninen toteutus Avoine Oy, Design hhoy.