Suomen hallitus antoi joulukuussa 2014 eduskunnalle esityksen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 309/2014). Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen sisällön sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Laki astuu voimaan 1.1.2016. Lakimuutos tulee vaikuttamaan TSL-opintokeskuksen taloudellisiin ja toiminnallisiin prosesseihin, sekä erityisesti opintokerhojen ja kurssien taloudellisen tuen käytäntöihin. Lue lisää »
Pätevöidy työelämän kouluttajaneuvojien kouluttajaksi! TSL järjestää 2015 kaksi valmennuskurssia, yhden keväällä ja yhden syksyllä. Lue lisää »
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat käynnistäneet Kestävä työ - koulutushankkeen, jolla tuetaan kestävää työntekoa parantamalla omia toimintatapoja ja yhteistoimintaa työpaikoilla sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmista. Hankkeessa valmistetaan Kestävä työ -koulutuspaketti ammattiliittojen käyttöön sekä järjestetään kaksi pilottikoulutusta ammattiliittojen omille kouluttajille. Lue lisää »

 

TSL mukana hankkeissa:

  Oppimisvaikeudet työpaikalla

  Hankkeessa selvitetään, miten työpaikoilla tiedostetaan ja tunnistetaan oppimisvaikeuksia.  Samoin tutkitaan, miten oppimisvaikeudet ilmenevät ja mitä vaikutuksia niillä on. Selvitämme myös, miten työtä ja uuden oppimista voi tukea niiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia.

  Selvitys toteutetaan kartoituskyselynä teollisten ja palvelualojen työpaikoilla niin Suomessa kuin Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

  Tarkoituksena on kyselyn tulosten perusteella tehdä suosituksia toimiksi, jotka auttavat oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja tukemisessa. Nämä suositukset koskevat työnantajia, viranomaisia ja ammattiliittoja kussakin maassa.

  Lue lisää projektin omilta kotisivuilta:
  http://ipanordplus.freemore.se/ 

  Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla

  Hankkeessa tehdään selvitys, miten yhteistoimintalain mukaista osaamisen kehittämisen toimintamallia on työpaikoilla lähdetty toteuttamaan, miten vertaistukea (työpaikan koulutusneuvojia, ammattiyhdistysten opintosihteereitä, pätevyysluotseja) ja eri koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi. 

  Selvityksessä kartoitetaan osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutuminen erityisesti niiden työntekijöiden kohdalla, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa, tai jotka ovat työttömyysuhan alla (20-30-vuotiaat; ikääntyneet; erilaiset oppijat; maahanmuuttajat; työpaikan muutostilanteissa olevat).

  Tavoite on selvityksen myötä edistää työyhteisössä olevan osaamisen kehittämisen käytäntöjä yhteistoiminnassa sekä hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia resursseja, joita mm. koulutusneuvojaverkosto tarjoaa.

  Osaava henkilöstö kotouttaa

  Osaava henkilöstö kotouttaa -hankkeella edistetään sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kulttuurienvälistä osaamista ja tuetaan kaksisuuntaista kotoutumista. Hämeenlinnassa ja Lahdessa toteutettavassa hankkeessa koulutetaan työyhteisöjä toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä.

  TSL:n hallinnoimassa hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelut -liikelaitos, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Hämeenlinnan Setlementti ry. Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.

  Lue lisää projektin omilta sivuilta:
  www.osaava.yhdistysavain.fi

  Suomea työssä

  Suomea työssä -hanke oli TSL:n, PAMin ja JHL:n yhteinen hanke, jonka tavoitteena oli edistää maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja kehittää ammattiyhdistystoiminnan roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa.

  Syksyllä 2013 alkaneissa suomen kielen ja työelämän koulutuksissa kehiteltiin koulutusmallia, jonka tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. TSL valmensi PAMin ja JHL:n ammattiosastoja monikulttuurisen ryhmän ohjaustaidoissa.  

  Hanke alkoi helmikuussa 2013 ja päättyi 2014 lopussa. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. 

  Koordinaattori Päivi Vartiainen-Ora, p. 040 7639657, paivi.vartiainen-ora(at)tsl.fi.

  Lue hankkeen esittely.

   

  |

  Get Flash to see this player.

  Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki p. 0207 457 600 © TSL - Tekninen toteutus Avoine Oy, Design hhoy.