Valmistaudu ja vakuuta

Kurssi selkeän ja vakuuttavan puheen pitämiseen ilman jännitystä
11. - 12.10.2014 Jyväskylässä (Hotelli Cumulus)

>> Lue lisää ja ilmoittaudu

Maahanmuuttajataustaisten työllistämistä ja ammattiyhdistystoiminnan roolia kotouttamisessa kehittävän hankkeen

Suomea työssä -seminaari 27.10.2014

>> Lue lisää ja ilmoittaudu

 

Aikamerkissä on nyt meneillään uusi huippusarja, jossa tuleva valtiosihteeri Esa Suominen ja Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju väittelevät talouspolitiikasta. Sarjassa on neljä osaa. Lue lisää »
Kurssilla pääset harjoittelemaan erilaisten tekstien kirjoittamista: mielipidekirjoitusta, tiedotetta, lehtijuttua tai jäsenkirjettä. Kurssilla edetään ideasta tekstin jäsentämiseen, kirjoittamisprosessin eri vaiheisiin sekä vielä viimeistelyssä tarvittaviin oikeakielisyysasioihin. Kouluttaja ohjaa sinua kurssin edetessä, ja saat häneltä palautteen kirjoituksistasi. Lue lisää »
TSL:n pitkäaikainen koulutuspäällikkö Ulla Puro on menehtynyt. Ulla toimi Työväen Sivistysliitossa koulutussihteerinä, koulutuspäällikkönä, tiimin vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä. Lue lisää »
TSL:n opintojärjestöjen edustajat kokoontuivat valtakunnallisilla neuvottelupäivillä viikonloppuna 6. – 7.9.2014 Helsingissä. Mukana oli 50 vapaaehtoistoimijaa 32 opintojärjestöstä. Keväällä 2014 TSL:n edustajisto hyväksyi opintojärjestöstrategian sekä siihen liittyvän ohjesäännön, jolla linjataan opintojärjestöjen osallistumista TSL:n hallintoon. Ohjesäännön mukaisesti opintojärjestöillä on mahdollisuus valita puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja edustajia TSL:n hallitukseen ja edustajistoon. Lue lisää »
Työväen Sivistysliitto perustettiin 1.9.1919 tuomaan sivistystoimintaa työväenliikkeen keskuuteen. 5.9.2014 TSL juhlisti 95 vuotista taivaltaan jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Tilaisuudessa julkistettiin verkkolehti Aikamerkki, keskusteltiin vasemmiston tilasta Euroopasta ja nautittiin musiikkiesityksistä. Lue lisää »

 

TSL mukana hankkeissa:

  Oppimisvaikeudet työpaikalla

  Hankkeessa selvitetään, miten työpaikoilla tiedostetaan ja tunnistetaan oppimisvaikeuksia.  Samoin tutkitaan, miten oppimisvaikeudet ilmenevät ja mitä vaikutuksia niillä on. Selvitämme myös, miten työtä ja uuden oppimista voi tukea niiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia.

  Selvitys toteutetaan kartoituskyselynä teollisten ja palvelualojen työpaikoilla niin Suomessa kuin Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

  Tarkoituksena on kyselyn tulosten perusteella tehdä suosituksia toimiksi, jotka auttavat oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja tukemisessa. Nämä suositukset koskevat työnantajia, viranomaisia ja ammattiliittoja kussakin maassa.

  Lue lisää projektin omilta kotisivuilta:
  http://ipanordplus.freemore.se/ 

  Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla

  Hankkeessa tehdään selvitys, miten yhteistoimintalain mukaista osaamisen kehittämisen toimintamallia on työpaikoilla lähdetty toteuttamaan, miten vertaistukea (työpaikan koulutusneuvojia, ammattiyhdistysten opintosihteereitä, pätevyysluotseja) ja eri koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi. 

  Selvityksessä kartoitetaan osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutuminen erityisesti niiden työntekijöiden kohdalla, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa, tai jotka ovat työttömyysuhan alla (20-30-vuotiaat; ikääntyneet; erilaiset oppijat; maahanmuuttajat; työpaikan muutostilanteissa olevat).

  Tavoite on selvityksen myötä edistää työyhteisössä olevan osaamisen kehittämisen käytäntöjä yhteistoiminnassa sekä hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia resursseja, joita mm. koulutusneuvojaverkosto tarjoaa.

  Osaava henkilöstö kotouttaa

  Osaava henkilöstö kotouttaa -hankkeella edistetään sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kulttuurienvälistä osaamista ja tuetaan kaksisuuntaista kotoutumista. Hämeenlinnassa ja Lahdessa toteutettavassa hankkeessa koulutetaan työyhteisöjä toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä.

  TSL:n hallinnoimassa hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelut -liikelaitos, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Hämeenlinnan Setlementti ry. Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.

  Lue lisää projektin omilta sivuilta:
  www.osaava.yhdistysavain.fi

  Suomea työssä

  Suomea työssä -hanke on TSL:n, PAMin ja JHL:n yhteinen hanke, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja kehittää ammattiyhdistystoiminnan roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa.

  Syksyllä 2013 alkavissa suomen kielen ja työelämän koulutuksissa kehitellään koulutusmallia, jonka tarkoituksena on edistää maahanmuuttajataustaisten työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. TSL valmentaa PAMin ja JHL:n ammattiosastoja monikulttuurisen ryhmän ohjaustaidoissa.  

  Hanke alkoi helmikuussa 2013 ja se kestää vuoden 2014 loppuun. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. 

  Suomea työssä -seminaari järjestetään 27.10.2014 klo 9.30 - 16.00 JHL-opistolla, Helsingissä.
  Lue lisää seminaarista ja ilmoittaudu täältä.

  Koordinaattori Päivi Vartiainen-Ora, p. 040 7639657, paivi.vartiainen-ora(at)tsl.fi.

  Lue hankkeen esittely.

   

  |

  Get Flash to see this player.

  Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki p. 0207 457 600 © TSL - Tekninen toteutus Avoine Oy, Design hhoy.