Avaruusmatkan pituinen digiloikka

Koronaviruksen tuoman digiloikan myötä opetus suomalaisissa kouluissa on siirtynyt zoomeihin ja classroomeihin. Myös TSL:n yhdessä Opintokeskus Vision ja HEO Kansanopiston kanssa järjestämä luku- ja kirjoitustaidon koulutus aikuisille maahanmuuttajille siirtyi maaliskuussa etäopetukseen. Lukukoulutuksemme opiskelijoille tämä oli loikan sijaan kuin lento aurinkokuntamme toiseen laitaan; periaatteessa mahdollinen, mutta osaaminen ja välineet eivät olleet vielä tehtävän tasalla. 

Lukuopiskelijan tärkein etäopiskelun väline on WhatsApp

Puhelin on lähes ainoa mahdollinen laite, jota lukuopiskelijat voivat käyttää etäopinnoissaan. Osa lukuopiskelijoista osasi jo käyttää puhelimensa perustoimintoja ja viestintäsovelluksia kohtalaisesti mutta osalta onnistui itsenäisesti vain puheluun vastaaminen. Taitojen ja laitteiden lisäksi digiloikan pituutta lisäävät ajan ja tilan puute. Jos kolmiossa on pari päiväkoti-ikäistä ja pari koululaista, ei aikuisen opiskelu voi olla kovin tehokasta, vaikka peruskoulusta olisikin lainattu tabletti koululaisten käyttöön ja asunnossa olisi taloyhtiön nettiyhteys.

Uuden sovelluksen asentaminen puhelimeen ei suurella osalla onnistu ilman lähitukea, joten Zoomiin tai Teamsiin ei ole pääsyä. Oppiminen kuitenkin jatkuu lukukoulutuksen opettajien taiteillessa käytettävissä olevilla välineillä. Onneksi on paljastunut, että lähes kaikilla on WhatsApp, vaikka puhelimen käyttäjä ei ole aina ollut tästä tietoinen. Viime viikkojen aikana lähes kaikki opiskelijat ovatkin oppineet kuuntelemaan ja lähettämään ääniviestejä sekä ottamaan ja lähettämään kuvia.

Henkilökohtainen kontakti ja eriyttäminen pitävät yllä uskoa oppimiseen

Suomen kielen lisäksi myös opiskelutaidot ovat monella lukutaitokoulutuksemme opiskelijoista vielä alkeissa. Suuri osa on käynyt koulua lapsena korkeintaan muutaman vuoden, osa ei lainkaan. Moni heistä on erityisen haavoittuvassa asemassa myös sairauksien ja traumataustan takia. 

Tällaisessa koulutuksessa on tavallistakin tärkeämpää, että oppija ja hänen elämäntilanteensa otetaan huomioon kokonaisuutena myös etänä. Toiminnalliset tehtävänannot onkin räätälöity kunkin tilanteen mukaan kannustamaan ulkoiluun, olohuoneessa jumppaamiseen tai kertomaan ääniviestein ja kuvin vaikkapa ruoanlaitosta.

Tärkeimmäksi etätoiminnoksi ovat osoittautuneet opettajan ja opiskelijan kahdenkeskiset puhelut. Vaikka yhteinen sanavarasto on vielä niukka, on tärkeää päästä kertomaan ja kysymään, mitä kuuluu. Koulutuksessa on ollut myös mahdollisuus omakieliseen vertaistukeen, mikä on auttanut paitsi levittämään oikeaa tietoa koronasta myös purkamaan ongelmia, jotka ovat kasaantuneet monien palvelutiskien sulkeuduttua. 

Vaikka korona huolestuttaa, opiskelijat palavat halusta päästä takaisin lähiopetukseen. Keskittyminen kotona on vaikeaa, ja he kaipaavat myös rooliaan kodin ulkopuolella. Parhaassa tapauksessa perhe tukee lukuopiskelijan ponnisteluita kotona, mutta esimerkiksi äidin rooli voi viedä kaiken ajan. Lapset auttavat tekniikan kanssa, mutta jos opiskelija joutuu tukeutumaan jatkuvasti omissa opinnoissaan lastensa apuun, tämä voi syödä vastasyntynyttä ja vielä haurasta itsetuntoa oppijana. Etäopetuksessa tuleekin tarjota jokaiselle opiskelijalle vain sellaisia tehtäviä, jotka tukevat tämän uskoa omaan oppimiseensa.

Koronakevään opit muokkaavat tulevia koulutuksia

Kevään aikana monet lukukoulutuksen opiskelijoista ovat ottaneet lähtötaitoihinsa nähden kivuliaankin suuria harppauksia niin itsenäisen opiskelun taidoissa kuin digiosaamisessa. Kevät on ollut oppimiskokemus myös meille koulutuksen järjestäjille. 

Syksyllä 2020 aloitamme Opintokeskus Vision kanssa uuden toiminnallisen lukutaitokoulutuksen, joka integroi luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen kasvamista entistä saumattomammin yhteen. Pidämme huolen siitä, että uudessa koulutuksessa digitaitoja ja itsenäisen opiskelun taitoja kartutetaan järjestelmällisesti opintojen alusta alkaen, jotta vastaisuudessa tällaisiin harppauksiin ollaan valmistautuneempia.

 

Toiminnallisessa lukutaitokoulutuksessa opiskellaan alkeista alkaen suomen kieltä ja luku- ja kirjoitustaitoa toiminnallisesti yhteiskunnallista osallisuutta painottaen. Ennen etäopetukseen siirtymistä koulutuksessa on tutustuttu vastuuohjaaja Liisan ja tuntiohjaaja Heidin tukemina Helsinkiin ja suomalaiseen työelämään sekä opittu liikkumaan niin erilaisilla kulkuvälineillä kuin kunnon kohottamiseksi. Suomea on harjoiteltu myös keittiössä kokaten sekä tomaatin ja puiden istutuksen ohessa. Koulutukseen kuuluvasta vapaaehtoistoiminnasta voit lukea Aikamerkistä.