Ay-pedagogiikan opas ay-kouluttajan tueksi nyt tilattavissa

Muutos on mahdollinen – ja se saadaan aikaan yhdessä. AY-pedagogiikan oppaan julkaisutilaisuudessa 27.1. keskusteltiin ay-pedagogiikan ydinajatuksista, erilaisten oppijoiden huomioimisesta ja jäsenten voimauttamisesta. Verkkotapahtumassa oli mukana huikeat 73 aktiivista osallistujaa.

Opas esittelee ay-pedagogiikan eri puolia, sen tavoitteita, toimintatapoja ja menetelmiä käytännönläheisesti. Kirjan jokaiseen lukuun sisältyy tutkittua tietoa helposti lähestyttävällä tavalla, menetelmiä ja ajatuksia pohdittavaksi. Kirja on suunnattu kouluttaville ay-toimijoille avuksi käytännön työhön. Kirjan on toimittanut opintojohtaja Katri Söder. 

Kirja sisältää seuraavat osiot:

 • Johdatus ay-pedagogiikkaan
 • Koulutussuunnittelun ABC
 • Kouluttajan yhdenvertaisuusopas
 • Voimauttamisen pedagogiikka
 • Monikulttuurisuuden kohtaaminen koulutustilanteessa
 • Järjestämisen pedagogiikka
 • Vapaaehtoisjohtajien kouluttaminen
 • Erilaiset ay-oppijat
 • Ay-koulutuksen menetelmiä
 • Kouluttajan turvallisuusopas
 • Verkkopedagogiikka
 • Kohti tulevaisuutta

Opasta voi tilata hintaan 30 €/kpl (+ alv. ja toimituskulut). Tilaa opas.