Ay-pedagogiikka - mitä se on?

”AY-pedagogiikkaa”. Mitä se on? A niin kuin arvostava ja Y niin kuin yhteistyöhön ja yhdessä oppimiseen perustuva. Sitä on AY-pedagogiikka parhaimmillaan.

Ay-pedagogiikka on oppijalähtöistä: oppijan oppimistarve, tavoitteet ja tilanne on lähtökohta. Kouluttajana olen niiden palveluksessa. Minun ei tule huseerata besserwisserinä tiedonjakajana ja olla ensisijaisesti itse esillä, vaan auttaa oppijoita esiin ja kukoistamaan.

Käsitystäni oppimista edistävästä vuorovaikutuksesta luonnehtii hyvin Desmond Tutun sitaatti, jonka ensimmäistä kertaa kuulin edesmenneeltä TSL:n koulutuspäälliköltä Ulla Purolta:

”Teille on tuttua, miten me kaikki puhkeamme kukkaan

 sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä olevan hyvän

 ja osaa houkutella esiin parhaan meistä.

Ja tiedämme, miten me kaikki kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä,

joka koko ajan löytää meistä vikoja.”

Kaiken oppimisen ja opetuksen perusta mielestäni on – niin ay-liikkeessä kuin muuallakin - vuorovaikutus ja yhteistyö. Työssäni sitoudun kulloiseenkin kurssilaisten ryhmään kurssin ajaksi tavalla, jota kuvaa vertaus samassa joukkueessa, samalla puolella pelaamisesta. Kilpailu ja yhteistoiminnallisuus ovat vastakkaisia perusasenteita, joiden kautta suuntaudumme yhteistyötilanteisiin ja toisiin ihmisiin. Tämä yhteistoimintaan kilpailun sijasta suuntautuva perusasenne edellyttää minulta ja opiskelijoiltani kykyä päästä hyvään kontaktiin ja aitoon vuorovaikutukseen tasavertaisina ihmisinä, vaikkakin eri rooleissa toimien.

Ihmiset puhkeavat kukkaan ja oppivat parhaiten hyväksyvässä, arvostavassa ilmapiirissä ja kuihtuvat ja menevät lukkoon, ”tyhmentyvät” arvostelevassa, torjuvassa ilmapiirissä. Eniten olen oppinut niiltä opettajilta, joiden kanssa vuorovaikutuksessa koin tulleeni kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin olin. Heidän kanssaan kohtasimme ihmisenä, ja nyt en tarkoita ystävystymistä tai kaveeraamista, vaan sitä että opiskelutilanteessa on ollut oikea yhteistyön meininki. Sain heiltä tukea ja ohjausta, ja samalla omia ratkaisujani arvostettiin. Näitä mestareita mallitan nyt omassa työssäni. Eikä vastaani vielä ole tullut montaakaan ihmistä, jos ketään, jota en voisi arvostaa, kun lähden tällä AY-asenteella työhön.