Digitaaliset palvelut -yksikkö aloitti TSL:ssä 1.1.2021

TSL:n uudessa Digitaaliset palvelut -yksikössä työskentelevät suunnittelija Antti Mäki ja projektipäällikkö Kim Katainen. Yksikön tavoitteena on auttaa jäsenjärjestöjä niiden toimintamallien ja -tapojen digitalisoimisessa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Viime vuosikymmenen aikana yhteiskunnan ja myös kansalaisjärjestöjen digitalisoituminen on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. 2020-luku tulee olemaan digitaalisen kehittymisen kannalta vieläkin kiivaampaa aikaa. Digitaaliset työskentelytavat kasvattavat jäsenjärjestöjen työntekijöiden ja jäsenistön tyytyväisyyttä ja aikaansaavuutta. Tarjoamme uuden yksikön avulla jäsenjärjestöille mahdollisuuden kehittyä ja ratkaista työn digitalisoinnin kehittämisen haasteita.

Kuuntelemalla jäsenjärjestöjä ja tunnistamalla niiden tarpeita TSL pystyy tarjoamaan valmentavaa ja kehittävää osaamista niin kouluttamisen kuin järjestötyön sektorillakin. Antti Mäen erityisosaaminen keskittyy erilaisten verkkoalustojen, kuten Howspacen tai digitaalisessa järjestämisessä käytettyjen ohjelmistojen, käyttöön – unohtamatta kuitenkaan eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen kansainvälistä kehittämistyötä.

Kim Kataisen lähiajan tehtävänä on uuden yhteishankkeen käynnistäminen Googlen säätiön, Google.orgin kanssa. Hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja on kaksivuotinen. Se toteutetaan pääosin säätiön myöntämällä avustuksella. Hankkeessa koulutetaan digitaalisia taitoja työntekijöille, joiden alat 

  1. ovat kärsineet Covid-19-kriisistä ja/tai
  2. ovat nopeaan tahtiin muuttuvan maailman pyörityksessä.

Tavoitteena on kehittää työntekijöiden työelämävalmiuksia. Suomessa yhteistyökumppaneina toimivat Google Finland, SAK sekä ammattiliitot ja työnantajaorganisaatiot. Koulutuksista vastaa TSL. Hanke toteutetaan Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.