Ennakoi muutos – kehitä henkilöstön osaamista

Työ, teknologia ja toimialat muuttuvat. Yritysten on tärkeä tunnistaa muutokset osaamistarpeissa ja pitää henkilökunnan osaaminen ajan tasalla. Työuran aikainen oppimisen merkitys kasvaa koko ajan.

Uusmaalaisille pk-yrityksille on nyt tarjolla henkilöstön osaamisen kehittämiseen tähtääviä maksuttomia palveluja. Tule linjoille kuulemaan, miten muutokseen voi varautua ja miten tulevaisuuden signaaleihin voi tarttua jo tänään.

Webinaarin tarjoaa Uraohjausta työpaikalla -hanke,jonka toteuttajia ovat Työväen Sivistysliitto TSL, Careeria ja Tampereen ammattikorkeakoulu.  

Webinaari, ti 16.3. klo 9–12. Ilmoittaudu mukaa webinaariin.

9:00
 
Tervetuloa webinaariin
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto
9:15
 
Avauspuheenvuoro
Ville Kopra, valtiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö
9:30
 
Miksi muotoilu on osa tuottavuuskeskustelua?
Petra Tarjanne, innovaatiopolitiikan asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
10:15
 
Case yritysyhteistyö, osaamiskartoitus ja työuravalmentajan koulutus
Careeria
11:00
 
Yhteinen keskustelufoorumi
Careeria ja Tampereen ammattikorkeakoulu
11:45
 
Tilaisuuden päättäminen
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto


Lue lisää webinaarin vierailevista puhujista tapahtuman verkkosivulla: www.tsl.fi/webinaari.

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa työstetään pk-yrityksille keinoja ennakoida muutoksia, tunnistaa muuttuvia osaamistarpeita ja pitää työntekijöiden osaaminen ajan tasalla. Hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeen verkkosivulla: www.tsl.fi/uraohjausta-tyopaikalla.