Ennakoinnilla uutta osaamista pedagogiselle henkilöstölle

Ennakointi mahdollistaa luovuuden. Jos osaamme tunnistaa muutoksia, voimme tarttua niihin etunojassa sen sijaan, että tyydymme vain reagoimaan. Voimme ottaa muutoksia haltuun ja olla muutoksentekijöitä. 

Tulevat työelämän ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat koulutussuunnitteluamme. Haluamme työelämäopistoissa ja oppilaitoksissa taata, että työt ja työpaikat kehittyvät tulevaisuusnojassa. Opetamme monia työelämässä tarvittavia taitoja, mutta samalla opetamme myös oppimista, muutosmyönteisyyttä, vahvuuksien tunnistamista, tavoitteellisuutta ja kehittämisotetta. 

Jotta pystyisimme kouluttamaan entistä laadukkaammin, kehitämme omaa osaamistamme. Opetushallituksen rahoituksella käynnistyy uusi henkilöstökoulutushanke. Ennakoinnilla osaamista -työpajoissa keskitymme siihen, miten vahvistamme ennakointiosaamista, kohderyhmiemme tavoittamista ja oppimisen ja osaamisen tukea.  

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle kouluttajista kurssiassistentteihin. Kokonaisuus sisältää viisi maksutonta etätyöpajakokonaisuutta vuoden 2021 aikana. Ensimmäinen työpaja alkaa huhtikuussa ja viimeinen päättyy joulukuussa. TSL:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Aktiivi-Instituutti, JHL-opisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak sekä Murikka-opisto. 

Ensimmäisen työpajakokonaisuuden jälkeen osallistujat osaavat ennakoida työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeita ja vahvistaa jatkuvaa oppimista. Teemoihin johdattelevat dosentti Marja Toivonen ja lehtori Sikke Leinikki.  

Toisen ja kolmannen työpajakokonaisuuden teemana on oppimisen vaikuttavuus. Kokonaisuuden aikana otetaan haltuun koko toimintakenttämme muutos osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntijuuden vahvistamiseksi. Marja Toivonen sekä opintojohtaja ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntija Katri Söder johdattelevat monesta eri näkökulmasta oppimiseen arjessa ja työssä. Yliopettaja Tarja Nyman ja lehtori Sikke Leinikki puolestaan käsittelevät osaamispisteiden perusteita ja hyväksiluettavuutta.    

Syksyä jatkaa viestintäaineiden opettaja ja erityisopettaja Marjo Nurmi, joka on kouluttanut meitä pitkään oppimisen pulmien tunnistamiseen ja esteiden voittamiseen. Tämä osaaminen on keskeinen edellytys sille, että voimautamme ja voimaudumme koulutuksissa. 

Vuoden viimeisessä työpajakokonaisuudessa opinto-ohjaaja Kia Lindberg ja suomen opettaja Nuppu Tuononen perehtyvät opiskelijoiden kanssa ammatillisen suomen kielen vahvistamiseen työelämäyhteistyössä. Vastaamme ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. 

Tervetuloa mukaan ennakoimaan ja luomaan parempaa tulevaisuutta koulutuksella ja koulutussuunnittelulla!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan koulutukseen.