Esteitä madaltamalla mukaan työelämään

Maaliskuussa käynnistyneen Arvosta osaamista – Maahan muuttaneiden naisten työllistymisen esteiden poistaminen -hankeen päätavoite on nimensä mukaisesti edistää erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttaneiden naisten osallistumista työelämään vaikuttamalla työllistymisen esteiden madaltamiseen ja sitä tukevien toimintamallien luomiseen.

– Erityistä haavoittuvuutta lisäävät muun muassa vähäinen tai puuttuva koulutus tai työkokemus, luku- ja kirjoitustaidottomuus sekä virallisten kotoutumispalvelujen ulkopuolelle jääminen, hankepäällikkö Pinja Kuusenaho selventää.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Työväen Sivistysliitto ja Kuntoutussäätiö. Järjestökumppaneina ovat mukana Nicehearts sekä Setlementti Tampere.  

Hankkeen päätoimintoja on kolme. Ensimmäisenä informaalin osaamisen kartoitus ja sen pohjalta tehty osaamismerkkityöpajatoiminta sekä osaamismerkit. Toisena perustaitotyöpajat, joissa aiheina on digitaidot, matematiikka sekä työelämätietous. Jokaisessa työpajassa on lisäksi suomen kielen opetusta. Kolmantena toimintona on työvalmentajan yksilöllinen tuki työ- tai opiskelupolun suunnitteluun ja sen ohessa mahdollinen oppimisvaikeuksien kartoitus.

Informaalin osaamisen tunnistamisen kartoituksessa halutaan selvittää, kuinka kohderyhmän usein tunnustamatonta ja näin ollen helposti piiloon jäävää osaamista tunnistetaan ja hyödynnetään työelämässä.

– Kartoitus tehdään kohderyhmän kuulemisella, työnantajien puhelinhaastatteluilla sekä sähköpostikyselyin kohderyhmän parissa toimiville tahoille. Kartoituksen tuloksia kuullaan webinaarissa keväällä 2025, Kuusenaho kertoo.

Kartoituksen pohjalta luodaan osaamismerkkityöpajamalli ja osaamisen tunnistamista sekä sanoittamista tukevia osaamismerkkejä. Työpajoissa naiset pääsevät keskustelemaan muun muassa osaamismerkkien hyödyntämisestä työnhaussa.  

Arvosta osaamista -hankkeen toimintaa on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereelle. Osaamismerkkityöpajat sekä perustaitotyöpajat alkavat toukokuussa 2025 ja jatkuvat kesään 2026. Hanke päättyy elokuussa 2026 ja se on EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) osarahoittama.  

Lisätiedot
hankepäällikkö Pinja Kuusenaho
Työväen Sivistysliitto TSL
pinja.kuusenaho@tsl.fi, 044 340 3566

Eu:n osarahoittama -logo.