Havaintoja koronan runtelemasta työelämästä

Koronakriisin aiheuttamat työllisyyden haasteet Itä-Suomessa ovat tulleet tutuiksi kuluneen puolen vuoden aikana. TSL tarjoaa Kriisituki alueilla -hankkeessa yksilöohjausta, koulutusta ja vertaisryhmätoimintaa lomautetuille, työttömille tai työttömyysuhan alla oleville työntekijöille ja työyhteisöille. Toiminnassa keskeistä on työnhaku, lomautuksen tai työttömyyden aiheuttamien ajatusten ja tunteiden jakaminen sekä luottamushenkilöiden vertaistuki.

Olemme huomanneet, että ihmiset asennoituvat eri tavoin lomautustilanteeseen. Etenkin määräaikainen lomautus voi olla helpottavaltakin tuntuva tauko työstä, ja tieto kokoaikaisesta lomautuksesta ja tieto kokoaikaisesta lomautuksesta voi puolestaan lieventää epävarmuuden aiheuttamaa stressiä. Osa-aikalomautettujen tilanne on kuitenkin usein haastavampi.

Etenkin matkailu- ja ravitsemusalalla suuri osa kokoaikaisista työntekijöistä on lomautettu osa-aikaisesti. Jos työaika lyhenee alle  20 % alan enimmäistyöajasta viikossa, työntekijä ei saa työttömyysetuutta. Palkka siis pienenee, mutta työttömyysetuus ei korvaa menetettyä summaa riittävällä tavalla. 

Lomautusten jatkuminen ja irtisanomiset herättävät pohtimaan tulevaisuutta ja uramahdollisuuksia. Työttömyyden aikana on luvallista vetää henkeä ja keskittyä omaan hyvinvointiin. Pysähtyminen voi käynnistää omaan ammattiin ja uraan liittyviä prosesseja, joiden työstämiseen työttömyysaikaa kannattaa hyödyntää. Lisä- ja jatko-opinnoilla voi kehittää omaa osaamista. Osaamisen vahvistaminen tukee työn laatua ja siten koko organisaatiota.

Lomautusten aikana on myös tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijoiden rooliin. Kun työpaikkojen toiminta supistuu tai jopa lakkaa, myös opiskelijoiden harjoittelupaikat vähenevät. Opiskelijoiden oikeuksia ei myöskään sovi unohtaa. Opiskelijan tehtävänä ei ole korvata ilmaisena työvoimana lomautetun työntekijän paikkaa, ja opiskelijalla tulee olla osaava työpaikkaohjaaja. Työharjoittelupaikkojen tarjoaminen ja työssäoppimisen mahdollistaminen on tärkeää jatkossakin, mutta se ei saa tapahtua työntekijöiden kustannuksella. 

Vaikeassakin tilanteessa on muistettava inhimillisyys, yksilöllisyys sekä työelämään liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Kaiken toimintamme lähtökohtana tulee olla työelämän tasa-arvon edistäminen, palkkatasa-arvon korostaminen sekä hyvinvointia tukeva tasapuolinen työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Työntekijöiden ja työnantajien yhteistyöllä sekä ammattiliittojen tuella on mahdollisuus luoda uudessa ajassa toimiva ja turvallinen työelämän jatkumo osana suomalaista sopimusyhteiskuntaa.

Kriisituki alueilla -hanke starttasi 18.5.2020 ja jatkaa toimintaansa lomautettujen, työttömien ja työttömyysuhan alla olevien tukemiseksi 12.3.2021 saakka. Hanke toimii Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Kohderyhmän tavoittamiseksi on tehty yhteistyötä hankkeen toiminta-alueiden TE-toimistojen, SAK:n, PAMin ja JHL:n kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Lue lisää hankkeesta.