Inhimillinen pääoma erottaa menestyvät yritykset muista

Työn murros ja siihen liittyvät nopeat muutokset osaamistarpeissa ja toimialoilla tekevät jatkuvasta oppimisesta ja uraohjauksesta entistä tärkeämpää.

– Kilpailukyky edellyttää kansallisella tasolla ja yritystasolla ajan tasaisia tietoja ja taitoja sekä jatkuvaa osaamisen päivittämistä, totesi valtiosihteeri Ville Kopra Uraohjausta työpaikalla -hankkeen webinaarissa 16.3.

Uudenlaiset työn tekemisen tavat edellyttävät oppivaa työyhteisöä ja joustavia keinoja oppia sekä työpaikalla että yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Jatkuva oppiminen ei kuitenkaan tavoita kaikkia, erityisesti työntekijöiden osalta tämä on iso haaste. Elinikäinen ohjaus on keskeinen tapa tukea jatkuvaa oppimista. Uraohjausta tarjotaan jo nyt monella eri taholla.

– Perinteisen opinto-ohjauksen ja työttömien uraohjauksen lisäksi esimerkiksi monet ammattiliitot tarjoavat tukea urasuunnitteluun. Mutta myös työnantajalla on tärkeä rooli työntekijöiden uraohjauksen tukemisessa, Kopra painotti.

Kopra toivookin, että yritykset nostaisivat osaamisen kehittämisen itselleen strategiseksi painopisteeksi ja aidosti miettisivät, miten se saadaan toimimaan käytännössä työpaikan arjessa.

Ennakoi muutos – kehitä henkilöstön osaamista -webinaari oli suunnattu erityisesti uusmaalaisille pk-yrityksille, joille Uraohjausta työpaikalla -hanke tarjoaa maksuttomia henkilöstön osaamisen kehittämiseen keskittyviä palveluja.

Hoiva-alalta tartuttiin tilaisuuteen

Ensimmäisenä yrityksenä Uraohjausta työpaikalla -hankkeeseen lähti mukaan Palvelutalo Hongas Porvoosta. Toiminnanjohtaja Miia Romppainen kokee, että hankkeessa on tartuttu moniin tämänhetkisen työelämän haasteisiin, kuten osaamisen vahvistamisen jatkuvassa muutoksessa, työhön sitoutumiseen ja työssä jaksamiseen.

– Odotan hankkeelta apua osaamisen nykytilan kartoitukseen ja konkreettisen sekä tavoitteellisen koulutussuunnitelman laatimiseen lähivuosille. Ja näin tukea oman organisaation osaamisen johtamiseen, Miia Romppainen kertoi.

Hän toivoo myös, että hanke onnistuu tuomaan näkyville, miten tärkeää on vahvistaa työntekijöiden osaamista työuran aikana muuttuvien tarpeiden mukaan.

Räätälöintiä pk-yritysten tarpeisiin

Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet ovat erilaiset kuin isojen. Pk-yrityksissä usein myös johto on sorvin ääressä tai kauhan varressa. Aikaa ja resursseja toimialan trendien, tekniikan kehityksen tai osaamistarpeiden muutosten seuraamiseen ei ole samalla tavoin kuin isommissa yrityksissä. Myös koulutustarpeet ovat omanlaisiaan.

– Yhdessä pk-yrityksessä on koulutettavia ehkä vain muutama. Siksi niille voidaan esimerkiksi räätälöidä koulutuksia, jotka sopivat useammalle saman alan yritykselle, projektipäällikkö Tarja Riihiluoma-Tuure Careeriasta sanoi.

Kun yrityksen henkilökunnan osaaminen ja alan osaamistarpeet on kartoitettu, tehdään Uraohjausta työpaikalla -hankkeeseen osallistuvalle yritykselle osaamisen kehittämissuunnitelma. Yritys saa tietoa myös erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista.

Lisätiedot
Ilkka Vuorikuru, hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto TSL
ilkka.vuorikuru@tsl.fi , 040 4570734
www.tsl.fi/uraohjausta-tyopaikalla

Uraohjausta työpaikalla on Työväen Sivistysliiton, ammatillista koulutusta järjestävän Careerian ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.