Jussi Pikkusaaren muistolle

Jussi Pikkusaari (1939-2022) oli pohjalaissyntyinen kansansivistäjä, joka toimi TSL:n pääsihteerinä syksystä 1973 vuoteen 1989. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 1998.

Työväen Sivistysliitolle etenkin 1970-luku oli suotuisan kasvun aikaa. Liiton järjestöllinen nousu oli alkanut jo 1960-luvun lopulla, työväenliike oli eheytynyt ja sosiaalidemokraattinen liike oli noussut kärkiliikkeeksi yhteiskunnan kehittäjänä. TSL:lle muutokset tiesivät sen sivistys- ja koulutustehtävien voimakasta kasvua. Etenkin ammattiyhdistysliike tarvitsi paikallistason aktiivien laajaa koulutusta, missä TSL:n roolina oli oppimateriaalien tuottaminen sekä laajan opintokerho- ja kurssitoiminnan järjestäminen. 

TSL:n nousua Jussin aikana edisti lisää vuoden 1976 alusti voimaan tullut laki opintokeskusten valtionavusta. Menoperusteinen laki toi ensimmäisen kerran opintokeskukset/sivistysjärjestöt valtionavun piiriin, kun kansan- ja kansalaisopistot olivat nauttineet samasta edusta jo vuosikymmeniä. Uusi laki johti etenkin lyhytkestoisen kurssitoiminnan rajuun kasvuun, kun taas opintokerhojen merkitys alkoi hiipua. Laki lisäsi merkittävästi myös TSL:n henkilöstön määrää, nyt suuren osan palkkaus oli valtionavun piirissä.

TSL:n 1970-lukua leimasi alueellisen ja paikallisen toiminnan vahvistuminen. Paikallisten opintojärjestöjen määrä nousi yli sadan ja 14 piirijärjestöä perustettiin. Jussi oli TSL:n pääsihteerinä paikallisen TSL-työn voimakas kannattaja. Hänen mielestään liiton keskeisten jäsenjärjestöjen olisi pitänyt 1980-luvulla ymmärtää siirtää liiton voimavarat ns. suoraan toimintaan eli TSL:n omille paikallisille järjestöille kilpailemaan muiden aikuiskasvatusjärjestöjen kanssa työväenliikkeen jäsenten sieluista ja vapaa-ajasta.  

Jussi Pikkusaari jää TSL:n historiaan liiton nousukauden voimakastahtoisena pääsihteerinä.