Käsitehistoriallinen katsaus sivistykseen

Elina Hakoniemi pohtii näkökulmassaan, mitä sivistys merkitsi TSL:lle liiton toiminnan alkuvuosina.