Koronaturvallisuus TSL:n koulutuksissa ja tapahtumissa kevätkaudella 2022

Hallituksen koronaryhmän suositusten mukaisesti TSL:n koulutukset järjestetään etätoteutuksina tammikuun loppuun saakka. Ainoastaan maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus järjestetään lähitoteutuksena.

TSL seuraa tilannetta ja viranomaisten suosituksia ja tekee päätökset lähikoulutusten järjestämisen osalta tammikuun lopulla.

Lähikoulutuksia ja tilaisuuksia varten TSL:lla on käytössä toimintaohjeet, joilla pyritään varmistamaan, että tilaisuudet järjestetään mahdollisimman turvallisesti.

Koronapassi käyttöön TSL:n koulutuksissa ja tilaisuuksissa

TSL:n järjestämissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa osallistujilta vaaditaan jatkossa koronapassi. Koronapassin tarkistamisen yhteydessä tarkistetaan myös osallistujan henkilöllisyystodistus.

Päätös koronapassin käyttöönotosta tehtiin joulukuussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamien koronarajoitusten pohjalta. Koronapassi on käytössä TSL:n tilaisuuksissa toistaiseksi. TSL seuraa viranomaisten linjauksia ja tekee niiden pohjalta päätökset koronapassiin liittyen.

Koronaturvallisuuden huomioiminen lähikoulutuksissa ja -tilaisuuksissa

TSL järjestää koulutuksia eri puolella maata, ja lähikoulutusten osalta kouluttajat tarkistavat aina ajankohtaiset alueelliset suositukset ja rajoitukset. Jos lähikoulutus järjestetään, noudatetaan niiden osalta yhteisiä toimintaohjeita.

TSL:n koulutuksissa noudatetaan viranomaisten määrittämiä turvavälejä. Lisäksi osallistujilta edellytetään kasvomaskin tai visiirin käyttöä. TSL tarjoaa osallistujille tarvittaessa kasvomaskeja ja koulutustiloissa on käsidesiä kaikkien käytettävissä.

Koulutuksiin ilmoittautuneille lähetetään koronaturvallisuuteen liittyvä ohjeistus, jota käydään läpi myös koulutuksen aikana. Ohjeessa muistutetaan, että kurssille ei saa osallistua sairaana tai oireisena ja annetaan ohjeet, miten toimia koulutuksen suhteen, jos sairastuu. Lisäksi osallistujia muistutaan korona-ajan hygieniaohjeista.

TSL:n järjestämien tilaisuuksien ja tapahtumien osalta seurataan ajankohtaisia alueellisia suosituksia ja rajoituksia. Osallistujilta edellytetään maskin käyttöä ja heitä muistutetaan turvaväleistä ja hygieniaohjeista.

TSL seuraa viranomaisten linjauksia ja tarkentaa tarvittaessa ohjeistuksia niiden mukaisesti. Koulutuksia ja tapahtumia koskevista muutoksista ilmoitetaan osallistujille mahdollisimman pian.