Kouluttautuminen kannattaa myös poikkeusaikana

Koronaepidemian torjuminen aiheuttaa valtavia muutoksia työpaikoilla. Olemme valitettavan tietoisia siitä, että usealla työpaikalla on jo lomautettu tai ollaan lomauttamassa työntekijöitä. Ammattiliitoissa ollaan haastavassa tilanteessa, koska jäseniä huolestuttavat poikkeuksellisen laajasti toimeentuloon ja työturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Poikkeuksellinen tilanne pakottaa myös meidät koulutusorganisaationa kehittämään omia palveluitamme. 

TSL kouluttaa nyt etänä  

TSL:ssä päätettiin koronaepidemian ehkäisemiseksi siirtää keväälle sovitut koulutustilaisuudet 30.4.2020 saakka myöhäisempään ajankohtaan tai toteuttaa ne verkossa. Olemme pystyneet nopealla aikataululla sopeutumaan tilanteeseen, siirtämään koulutustamme verkkoon ja toteuttamaan sillä tavoin sivistystehtäväämme.  

Haluamme tässä vaikeassa tilanteessakin muistuttaa, että kouluttautuminen kannattaa aina – nyt siihen käytetään vain erilaisia keinoja kuin aiemmin. Katso kirjoituksen lopusta vinkkimme etäopiskeluun. 

Pääosa koulutustarjonnastamme on tilauskoulutusta jäsenjärjestöillemme, ja haluammekin kannustaa jäsenjärjestöjä tilaamaan meiltä myös etäkoulutusta. Koulutusta voi tilata tuttuun tapaan verkkosivujen kautta tai suoraan koulutussuunnittelijoiltamme.  

Sopeutumiskyvystämme kertoo se, että myös maahanmuuttajille suunnattuja kursseja ja jopa lukutaitokursseja toteutetaan tällä hetkellä etänä, vaikka osallistujien kielitaito ja digitaidot vaihtelevat suuresti. Toisaalta ihmisluontokin on sitkeä ja sopeutuvainen: olemme huomanneet, että lomautetut työntekijätkin osallistuvat koulutuksiin aktiivisesti. Omaa osaamistaan kannattaakin ylläpitää ja kehittää, jos olosuhteiden pakosta siihen on nyt tavallista enemmän aikaa. 

Digitaitokoulutuksemme hyödyttävät esimerkiksi työnhaussa. Voimme myös kouluttaa vaikkapa etätyövälineiden käyttöä ja etäkokouksen järjestämistä. Jäsenjärjestöillemme nämä koulutukset ovat maksuttomia vuoden 2020 loppuun saakka, kun kyse on aikuisten perustaidoista.  

Uusi oppimisympäristö käyttöön 

Kehitämme verkkokoulutustamme ottamalla käyttöön Howspace-oppimisympäristön, jonne useita kevään koulutuksia ollaan parhaillaan siirtämässä. Koulutukset saadaan käynnistymään lyhyelläkin varoitusajalla. Eri laitteiden ja sovellusten kanssa tuskailevaa henkilöä auttaa se, että Howspace on erittäin helppokäyttöinen työkalu myös osallistujan kannalta. Silti se on monipuolinen väline, ja oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mikä on TSL:n oppimiskäsityksen mukaista.  

Howspacen avulla webinaareja voidaan toteuttaa vuorovaikutteisesti hyödyntäen vaikkapa chat-toimintoa ja äänestyksiä ilman, että alustalta tarvitsee siirtyä pois. Howspace toimii koulutusten lisäksi hyvin fasilitointialustana esimerkiksi valmennuksissa, toiminnanohjauksessa, kouluttajayhteisöissä ja digijärjestämisessä, ja näitäkin toimintoja kehitetään TSL:ssä parhaillaan. Myös joissakin jäsenjärjestöissämme Howspace on otettu käyttöön, joten olemme menossa samaan suuntaan. 

Koulutusta jäsenjärjestöille tuttuun tapaan 

Suomalaisten oppilaitosten kannalta on positiivista, että vuosi 2020 on niin sanottu ylimenovuosi. TSL:n tulevat valtionosuudet eivät tule tänä vuonna järjestettyjen opetustuntien määrän vuoksi todennäköisesti vähenemään. Haluammekin viestittää jäsenjärjestöille ja paikallisyhdistyksiin asti, että kurssivarauksia voi ja kannattaa tehdä sekä keväällä että syksyllä tuttuun tapaan. Koulutusta voi järjestää verkossa myös yksittäinen paikallisyhdistys.  

Koulutuksiin suhtaudutaan tällä hetkellä yrityksissä monin eri tavoin. Joissakin yrityksissä etäkoulutusmahdollisuuteen on tartuttu innokkaasti, mutta toisissa epäröidään ja vedotaan organisoinnin hankaluuteen. Tässäkin tilanteessa on kuitenkin huomattu, että ihmiset tulevat koulutukseen, jos sitä on tarjolla. Etäkoulutus ei ole lainkaan huono vaihtoehto, jos mietitään Suomen kokoa ja harvaa asutusta, vaikka koulutuksen järjestämisessä ollaan nyt uuden äärellä. On myös yhteiskunnallisesti tärkeää, että ihmiset saavat mielekästä tekemistä kotona. 

 

Lue vinkit etäkouluttautumiseen täältä