Kriisituki alueilla -hankkeesta tukea koronakriisin aiheuttamiin työkyvyn haasteisiin

Kriisituki alueilla -hanke vastaa koronakriisin aiheuttamiin työelämän muutoksiin. Hankkeessa kohdataan lomautettuja, irtisanottuja tai irtisanomisvaarassa olevia työntekijöitä ja tuetaan käytännönläheisesti heidän työ- ja toimintakykyään ja paluutaan työelämään.

Maksutonta yksilö- ja ryhmäohjausta on saatavilla Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alan, palvelualojen ja julkisten alojen työntekijöille, mutta toimintoihin osallistuminen on kaikille avointa ja kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä. 

- Tarjoamme tukea matalalla kynnyksellä. Meihin hanketyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä kriisitilanteeseen liittyvissä aiheissa sähköpostilla, puhelimitse tai vaikka tekstiviestillä, kannustaa hankepäällikkö Niina Sahlberg.

Tuki toteutetaan yksilövalmennuksina sekä vertaistukiryhminä etäyhteydellä ja myöhemmin mahdollisesti lähitapaamisina. Tapaamisten teemoja ovat esimerkiksi kriisitilanteeseen liittyvät käytännön asiat ja tunteet, arjenhallinta, saatavilla olevat palvelut ja koulutukset sekä muut työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät tekijät. Tarjottavia palveluita voidaan täydentää asiantuntijoiden avulla. 

- Ohjaamme digivälineiden käytössä etätapaamisten toteuttamiseksi. Samalla on mahdollisuus oppia uusien työkalujen käyttöä, mistä on hyötyä jatkossa työelämässä. Meiltä saa myös tietoa digitaitoihin liittyvistä koulutuksista, kertoo Sahlberg.

Toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen kriisiaikana sekä digitaitojen kehittäminen. Lisäksi kootaan digitaalinen, yhtenäinen tietopaketti lomautukseen ja irtisanomiseen liittyvistä ohjeistuksista. Hankkeessa kannustetaan myös hyödyntämään kohderyhmän kanssa työskenteleville suunnattua työnohjausta psyykkisen kuormituksen helpottamiseksi.

Hankepäällikkönä aloittaneen Niina Sahlbergin monipuolinen työkokemus kaupan alalta ja sosiaalialan tehtävistä antavat laaja-alaista osaamista hankepäällikkönä toimimiseen. Toimintaterapian YAMK-tutkinto vahvistaa näkemystä työ- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisesta tukemisesta asiakaslähtöisesti. Vertaistukiohjaajana toimii Timo Tiikkaja, joka on palvelualojen arjen asiantuntija ja tottunut luottamushenkilön tehtävässään tukemaan, ohjaamaan ja kulkemaan työntekijöiden rinnalla.  

Hanke käynnistyi 18.5.2020 ja jatkuu 16.11.2020 saakka. Hankkeen toteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja yhteistyössä ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja: 

hankepäällikkö Niina Sahlberg
niina.m.sahlberg@tsl.fi, 040 506 2805

vertaistukiohjaaja Timo Tiikkaja
timo.tiikkaja@tsl.fi, 040 506 3846